Waar de regio voor jou werkt.

Deze paragraaf is gezamenlijk geschreven door de afdelingen Elburg, Kampen, Oldebroek, Zwolle en Hattem. Regionale samenwerking levert extra banen, een beter leefgebied en groeiende ondernemingen op. Door gemeenschappelijk op te trekken voor onze gezamenlijke belangen kunnen we beter voor en met inwoners werken op belangrijke onderdelen. De kracht van de Economische Regio Zwolle ondersteunen we met een evenredige inzet van de deelnemende gemeenten.

De regio Zwolle staat voor grenzeloos besturen. Met meerdere gemeenten kunnen we het geluid van onze regio sterker brengen dáár waar het nodig is: zoals in de provinciehuizen, Tweede Kamer of het Europees Parlement. Met de gemeenten in de regio maken we één plan voor bereikbaarheid en werken we samen aan werk, nieuwe energie en een nog gunstiger vestigingsklimaat. Dit doen we samen met andere regio’s, de provincie en het Rijk.

§  Er komt verdere samenwerking via Port of Zwolle en Kennispoort.

§  We willen een Hanzelijn van asfalt die we koppelen aan N50 en Lelystad Airport, en de N50 die we opwaarderen door er een A50 van te maken

§  We zetten in op een toekomstbestendige, bereikbare A28 door het inzetten van scenariostudies en uitvoeringsplannen voor de capaciteitsverbetering van de A28.

§  We intensiveren de aanpak en profilering van toerisme in onze regio van Hanzesteden, het Vechtdal, Giethoorn en de Veluwe.

§  Samenwerking, afstemming en specialisatie van onderwijs gericht op de kansen en het ondernemersklimaat van onze regio is een speerpunt.

§  Regionale samenwerking is belangrijk voor het aantrekken van hoogwaardige werkgelegenheid in de regio.

§  Prioriteit wordt gegeven aan regelversimpeling voor ondernemers waarbij we streven naar één regionale set van eenduidige en eenvoudige regels om mensen aan het werk te helpen, zo mogelijk met een ondernemerstoetsingspanel voor regelgeving.

§  Er komt beleid gericht op energietransitie waarin we de opgave door regionale wisselwerking invullen.