• VVD Hattem zette de bloemetje buiten op de Primavera Lentemarkt.

  18 april − Afgelopen zaterdag was VVD Hattem te vinden op de Primavera Lentemarkt. Met een stand vol met oranje violen zijn wij in gesprek gegaan met inwoners van Hattem, ondernemers, toeristen en bezoekers. Als VVD Hattem vinden wij het belangrijk om niet alleen met verkiezingstijd zichtbaar te zijn, maar het hele jaar door gesprekken te voeren met inwoners, instellingen en ondernemers om te horen wat men zoal bezig houdt. Na de vraag of men uit Hattem kwam, viel het ons op, Lees verder

 • Eén adviesraad biedt een bredere blik

  09 april − Als portefeuillehouder Participatieraad kijk ik graag met u terug naar eén jaar functioneren van deze brede adviesraad. Voorheen hadden we een zeer goed werkende WMO-raad, maar door de drie decentralisaties (WMO, Jeugd en Participatiewet) is het hebben van één adviesraad voor iedere gemeente een noodzaak Lees verder

 • VVD Hattem op 15 april op de lentemarkt van Hattem

  09 april − VVD Hattem op 15 april op de lentemarkt van Hattem. Op deze dag willen wij graag met bezoekers van de lentemarkt in gesprek over hun wensen en ideeën over de gemeente Hattem Lees verder

 • VVD Hanzeberaad

  07 april − De Tweede Kamerverkiezingen zijn nu bijna een maand geleden, dus er is weer tijd om lokale (én regionale!) zaken op te pakken. En gezien wij niet zo goed stil kunnen zitten ... Lees verder

 • VVD Zwolle, Kampen, Hattem, Elburg en Oldebroek bijeen in Hanzeberaad

  26 maart − Afgelopen zaterdag kwamen de VVD fractie voorzitters Thom van Campen uit Zwolle, Beent Keulen uit Kampen, Marga Schoots uit Elburg, Gina Guldenaar uit Hattem en Henk Kemp van VVD Oldebroek, bijeen in het Zwolsche stadhuis om te praten over het VVD Hanzenetwerk in oprichting. Besproken werd wat zij voor elkaar en de gemeenten kunnen betekenen nu de landelijke VVD organisatie een regionetwerk voorstaat in plaats van VVD afdelingsbesturen per gemeente. Lees verder

 • Nederland heeft gekozen, de VVD voor de 3e keer oprij de grootste partij

  24 maart − De grootste partij van Nederland bleef de VVD, ondanks een verlies ten opzichten van 2012 van tien zetels. “Dat is jammer, maar natuurlijk zijn we blij. Lees verder

 • Inwoners van Hattem de ruimte geven om hun leefomgeving in te richten zoals zij zelf willen!

  21 maart − De raad van Hattem is vorig jaar september gestart met een werkgroep Democratische vernieuwing. Alle fracties waren hierin vertegenwoordigd. Voor onze fractie heb ik met veel plezier aan deze werkgroep deelgenomen. Wat is nu eigenlijk Democratische vernieuwing? Met Democratische vernieuwing, zeggen we eigenlijk niets anders dan, geef de inwoner meer eigenaarschap over zijn of haar leefomgeving. Hierdoor krijgt men de ruimte om zijn of haar leefomgeving in te richten zoals hij of zij dat prettig vinden. Voor mij als persoon en VVD-er uit het hart gegrepen. Maar, hoe pak je dat aan? Lees verder

 • ZEKER NEDERLAND, STEM 15 MAART VVD!

  03 maart − De VVD wil Nederland elke dag een stukje beter te maken. De basis mag dan wel weer op orde zijn, maar we zijn er nog lang niet. Er is nog veel te doen. Met de Tweede Kamer verkiezingen zet de VVD onder meer in op verdere economische groei en daarvoor kijken wij vanuit Hattem naar de Regio Zwolle: De Regio Zwolle biedt veel. Ondernemers met durf, een sterke werkmentaliteit en een infrastructuur waarin wordt geïnvesteerd. Maar bovenal biedt deze regio groei en met deze groeiende regio willen wij graag samenwerken. Door te blijven investeren in economie, investeren we namelijk ook in werkgelegenheid. Het beïnvloeden van groei doet de regio ook zeker zelf. Door bijvoorbeeld open te staan voor innovatie, door kansen te benutten in de kansrijke sectoren, door in te zetten op meer export, door internationalisering hoog op de agenda te zetten en door het aanboren van nieuwe markten en het binnen halen van bedrijven van buiten de regio creëren we groei. Wanneer.... Lees verder

 • Kwaliteit Wmo en jeugdhulp in Hattem 'bovengemiddeld'

  24 februari − Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor veel meer zorgtaken, zoals alle jeugdzorg, Wmo en participatie. Zorg die nodig is zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en hulp om zoveel mogelijk mensen een betaalde baan te geven. Vroeg of laat krijgt vrijwel iedereen daar mee te maken. Lees verder

 • VVD Hattem maakt keuzes en laat Regio Noord Veluwe los

  23 februari − Afgelopen maandag 13 februari is in een gezamenlijke Commissie het raadsvoorstel: eindadvies RNV 3.0 voorgelegd. De VVD stelt vast, aan de hand van het rapport van de dhr. G.J. Jansen, dat eerder pogingen om te komen tot een daadkrachtig RNV niet mogelijk is gebleken. De conclusies van dhr. Jansen zijn even kritisch als helder Lees verder

 • Jeugdraad, Party & Politics

  20 februari − Vrijdagavond 24 februari, van 19:00 tot 20:30, in Banka aan het Marktplein. Thema: Party & Politics Eerste jongerendebat Hattem Over minder dan een maand is het zover: stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Voor jongeren hebben de politieke besluiten de grootste impact, zij zullen er immers het langste mee te maken hebben Lees verder

 • Hattem: Een uniek historisch centrum

  16 februari − Hattem heeft een uniek historisch centrum en dat is iets om trots op te zijn. Hattemers voelen zich er verbonden mee en het maakt dat het hier prettig wonen is.  Aantrekkelijke centra trekken bezoekers en die leiden weer tot bestedingen en banen. Dat maakt het belang van het centrum voor Hattem groot. Er moest wel wat gebeuren om de binnenstad ook in de toekomst duurzaam en aantrekkelijk te houden. De ambitie voor de binnenstad van Hattem begon niet vanachter Lees verder

 • Inwoners van Hattem de ruimte geven

  16 februari − Inwoners van Hattem de ruimte geven Lees verder

 • IEDEREEN WIL ERBIJ HOREN

  11 februari − Dat is het basisverlangen van de mens. Erbij horen. Echter, mensen die in armoede leven, hebben soms het gevoel er niet bij te horen en daarom betrek ik u via deze column graag bij armoedebestrijding. De gevolgen van het leven in armoede zijn sowieso erg groot. Denk bijvoorbeeld aan: stress, ziekte, relatiebreuken, opvoedingsproblemen, toename eenzaamheid, sociaal isolement, geen vrijheid om eigen keuzes te maken, sociale uitsluiting. Met dat laatste bedoelen we dat er voor hen veel drempels Lees verder

 • Daag de gemeente uit !

  © Doret

  30 januari − De gemeente Hattem daagt haar inwoners graag uit! Door het zogenoemde Right to Challenge te introduceren, geeft zij inwoners eigenaarschap en zeggenschap. Om hen op die manier de kans te bieden om lokale voorzieningen en/of gemeentelijke taken zelf ter hand te nemen. Is dat niet prachtig? Misschien heeft u hier al lang over gedroomd, nu kunt u daadwerkelijk iets doen! Waarom doet de gemeente dit? In de eerste plaats Lees verder

 • VOORLEZEN HELPT!

  16 januari − Voorlezen helpt? Ik hoor u denken….waarmee helpt voorlezen? Met de aanpak van een groot probleem in Nederland en dat is laaggeletterdheid. 2,5 miljoen mensen in Nederland heeft een probleem met lezen, schrijven en/of rekenen. Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven, beïnvloed de zelfredzaamheid van mensen. Laaggeletterden hebben een slechtere Lees verder

 • Speech Mark Rutte op congres november 2016

  21 november − Bekijk deze video op YouTube: Speech Mark Rutte op congres november 2016 Lees verder

 • Kersverse VVD fractievoorzitter Guldenaar wil dat Hattem keuzes durft te maken!

  10 november − “Financieel sterk door….? Keuzes maken!” Zo luidde de titel van het betoog van de VVD fractie voor de gemeente-begrotingsvergadering van Hattem. Hattem is een prachtige stad om in te wonen. Qua voorzieningen niveau heeft Hattem het goed voor elkaar. Echter, de prijs die aan het in stand houden van die voorzieningen hangt, drukt erg zwaar op de gemeentebegroting. De VVD complimenteerde het College met hun inzet en vindingrijkheid om de begroting sluitend te krijgen. Lees verder

 • HATTEM, Financieel Sterk door……..? Keuzes te maken!

  08 november − Hattem, wat een prachtige gemeente om in te wonen. We zijn rijk met een historische binnenstad, onze natuurlijke ligging op de Veluwe en aan de IJssel, onze voorzieningen die we op een hoog peil hebben staan, en onze identiteit die geborgen is in de wil om samen te werken . Wat ons als inwoners en raad minder goed afgaat is keuzes maken! Met dit College zijn we nu ruim 2 en een half jaar op weg. In een relatief kort tijdbestek is er al veel bereikt. Lees verder

 • Lily Ruijs-Boersma nieuw raadslid VVD Hattem

  04 oktober − De raadszetel die in Hattem voor de VVD is vrij gekomen als gevolg van het vertrek van De VVD is verheugd dat een ervaren raadslid zijn plaats wil innemen. Lily Ruijs was al eerder raadslid in de vorige raadsperiode (1998-2006) en actief als bestuurslid betrokken bij de VVD. Daarmee heeft de VVD Hattem de fractie weer op volle sterkte! Lees verder