• Nieuwe coalitie trekt “keutel” in en besteedt geld liever aan nieuwe wethouders.

  Een aantal inwoners van de Rijnstraat in Hattem zaten afgelopen week verwachtingsvol op de tribune tijdens de commissievergadering van 11 juni 2018, in afwachting van “hun” onderwerp; Hondenpoep. Hieraan voorafgaand was in de commissievergadering van 14 mei de Raadsinformatie -Hondenbeleid per 1 januari 2019- op verzoek van de commissie uitgebreid besproken. Meerdere bewoners van de Rijnstraat zaten als medesprekers aan de raadstafel en konden hun ergernissen en zorgen delen als het gaat om de overlast van hondenpoep in hun gebied. Lees verder

 • Deux Chevaux of Mercedes?

  Ambitie te over in het nieuwe coalitieakkoord. Ruime inzet op duurzaamheid/energietransitie, armoedebeleid, woningbouw op ’t Veen en ontwikkeling van het voormalige ijsbaanterrein, aanpak leegstand in de binnenstad etc etc., maar wie gaat dat betalen? De VVD heeft hierover zorgen. Ambitie is mooi, natuurlijk, maar daarbij dan ook nog de verhoging van het aantal FTE voor de wethouders is zeer zorgelijk! Dat kan alleen maar een OZB verhoging inhouden, want ambitie en mankracht is samen kostbaar. Van 2008- 2014 reden de wethouders in een Deux Chevaux. Daar heeft de vorige coalitie een prima middenklasser van gemaakt door de formatie iets op te plussen met 0,3 FTE. Zeer goed uitlegbaar, want zoals u weet kwamen er veel taken vanaf 2015 bij de gemeente te liggen. Echter dit college heeft gemeend dat er nu toch in een Mercedes gereden moet worden Lees verder

 • 2 raadsleden VVD Hattem Han en Lily nemen afscheid.

  Woensdag 28 maart heeft VVD Hattem afscheid genomen van 2 raadsleden, Han van Riel en Lily Ruijs. Eerst werd na een wisseling in de fractie Han gevraagd om plaats te nemen in de fractie, tevens werd hij lid van de rekenkamer. Han is een doener en als het gaat om NL doet of het beplakken van verkiezingsborden, Han is altijd bereid om de handen uit de mouwen te steken. Lily kwam bij de 2e wissel in de fractie in de raad. Zij was al steunfractielid en had al ervaring als raadslid en kon zo moeiteloos aanschuiven. Lees verder

 • Hebben we een date 21 maart?

  Hebben we een date 21 maart? Lees verder

 • “VVD doet” bij de Jan Jasperschool in het kader van NL DOET

  Afgelopen zaterdag staken diverse kandidaten van de VVD de handen uit de mouwen bij de Jan Jasperschool. Samen met ouders werd een wilgenhut gemaakt op het schoolplein en een net gespannen over de buitenklas. Moestuintjes werden aangelegd en insectenhuisjes werden opgehangen. Komende zaterdag staat de VVD ’s morgens bij de sportterreinen van het Veen met koffie en thee, om daar met inwoners van Hattem in gesprek te gaan over #JouwHattem. Lees verder

 • Zwerfafval!

  De statiegeldalliantie is in het leven geroepen om het heffen van statiegeld uit te breiden voor kleine plastic flesjes en blikjes. Waarom is de VVD geen direct voorstander van deze alliantie ? een van de bezwaren is, dat door deze vorm van heffen de belasting voor het milieu onverminderd groot blijft. De moeten het probleem grootser aanpakken Lees verder

 • Klimaat in Hattem!

  In de laatste raadsvergadering van deze coalitieperiode stond de uitvoeringsagenda klimaatbeleid op de agenda. Klimaat is een onderwerp wat leeft bij iedereen, zo ook bij de VVD Hattem! De uitvoeringsagenda klimaatbeleid, is wat de VVD betreft, een goed geschreven stuk op Hattemse schaal, aangevuld met een wensenlijstje van een deel van de raad. Het vormt voor onze fractie de basis op weg naar een klimaatneutraal Hattem! Er zal bij het uitvoeringsplan een reëel tijdspad neergezet Lees verder

 • Vandaag was VVD Hattem in de bibliotheek de Marke te zien en te horen op RTV Hattem!

  Vanuit de bibliotheek in de Marke werd deze keer de uitzending Hattem actueel verzorgd. 5 zaterdagen op rij staan de uitzendingen van RTV Hattem in het teken van aankomende verkiezingen die op 21 maart worden gehouden. Doret Tigchelaar, lijsttrekker van de VVD Hattem en Gina Guldenaar nummer 2 op de lijst werden vakkundig geïnterviewd door Sandra en Thijs. Uit het verkiezingsprogramma #JouwHattem kwamen diverse onderwerpen aan bod. Zoals de veiligheid voor de kwetsbare groep ‘ de fietsers’ en hoe er in dat verband over Hattem als fietsstad gedacht wordt. De vrije openingstijden van de binnenstadondernemers, want vanuit onze liberale gedachte zeggen wij: laat de ondernemers zelf bepalen wanneer ze wel of niet open zijn Lees verder

 • Lokale VVD-fracties verheugd met uitstel vliegveld Lelystad

  Nog geen twee dagen geleden is onze regio bezocht door VVD-kamerlid Remco Dijkstra. Dit naar aanleiding van het ongenoegen dat de lokale VVD-fracties uit Oldebroek, Elburg, Hattem, Heerde, Epe en Voorst hadden geuit over de opening van vliegveld Lelystad. Begrijpelijk dat deze zes fracties nu verheugd zijn met het nieuws van uitstel inzake de besluitvorming over vliegveld Lelystad. De lokale VVD-fracties hebben er in dat gesprek met Dijkstra op aangedrongen Lees verder

 • 24 FEBRUARI AS HATTEM ACTUEEL MET DORET TIGCHELAAR VAN DE DE VVD OVER #JOUWHATTEM

  RTV Hattem maakt een serie radioprogramma's over de politieke partijen in Hattem in aanloop naar de verkiezingen op 21 maart aanstaande..Op 24 februari staat VVD Hattem centraal in het programma Hattem Actueel. Lijsttrekker Doret Tigchelaar zal samen met een aantal kandidaten van de lijst diverse onderdelen uit het verkiezingsprogramma toelichten. Vooral het nog meer betrekken van de inwoners bij plannen en beslissingen van de gemeente op zoveel mogelijk terreinen, zal besproken worden. En ook zal zij toelichten hoe de gemeente intensiever zou kunnen samenwerken met de gemeente Zwolle. Lees verder

 • Lokale VVD-fracties en Oener Belang met VVD-Kamerlid Dijkstra in gesprek over laagvliegroutes Lelystad

  Vandaag bezocht Remco Dijkstra, Tweede Kamerlid voor de VVD, als eerste Tweede Kamerlid Epe om met verschillende vertegenwoordigers van de lokale VVD-fracties op de Veluwe te praten over de veelbesproken voorgenomen laagvliegroutes van vliegveld Lelystad. Onlangs hebben deze zes lokale Veluwse fracties laten weten fel tegen de voorgenomen laagvliegroutes te zijn. Zij hebben gepleit voor het eerst herindelen van het luchtruim, waardoor er sneller veel hoger gevlogen kan worden, alvorens vliegveld Lelystad te openen. Lees verder

 • VVD Hattem kleurt oranje!

  Vandaag ging ons ‘Bakkie doen’ bij de sportvelden helaas niet door wegens de vele afgelaste wedstrijden. Maar een alternatief was zo gevonden. Onze lijsttrekker Doret Tigchelaar en de kandidaten Albert en Lily, gingen in het centrum van Hattem in gesprek met de inwoners over #JouwHattem. Via twitter kwam ondertussen een uitnodiging van HVV Dames1 om een bakkie te doen in de Marke tijdens hun belangrijke wedstrijd (nr1 tegen nr 2). Hier hoefden we niet lang over na te denken! Fractievoorzitter Gina Guldenaar en de kandidaten Arjan en Marco gingen naar sporthal de Marke! Ook al waren het niet de “oranje” dames die moesten volleyballen, door onze fraaie zadelhoesjes Lees verder

 • Campagne VVD Hattem (update)!

  Afgelopen woensdag had de VVD haar eerste campagneactiviteit met de inwoners van Hattem “Bakkie Doen?”. Dit keer op het schoolplein van OBS het Palet, Aan het einde van de ochtend in de vrieskou met een stralend zonnetje. Wachtende ouders vertelden wat zij in Hattem graag anders zouden zien. Zoals veilige fietsroutes met onder meer bredere fietspaden en veilige oversteekplaatsen naar mfc de Marke en de sportvelden. Ook willen ze graag (schone) speelplekken in de wijk. Allemaal onderwerpen Lees verder

 • VVD-fracties: “De Veluwe verdient geen laagvliegroutes.”

  Al maanden lopen de gemoederen hoog op inzake de opening van Vliegveld Lelystad en de daarmee gemoeide vertrek- en aanvliegroutes. Deze routes gaan onder andere op geringe hoogte over of vlak langs vele kernen op de Veluwe. Veel van de lokale VVD-fracties in de getroffen gemeentes komen op voor de belangen van inwoners en ondernemers. Belangen die kunnen verschillen van de nationale belangen van hun partijgenoten in Den Haag. Lees verder

 • Remco Dijkstra VVD Tweede Kamerlid op uitnodiging van fracties VVD Hattem, VVD Oldebroek, VVD Elburg in gesprek met Hoog Overijssel en Hoog over Hattem.

  Remco Dijkstra, VVD Tweede Kamerlid, was op verzoek van de 3 VVD fracties naar Wezep gekomen om daar in gesprek te gaan met actiegroep Hoog over Wezep en Hoog over Hattem. Naast dat de beide actiegroepen hun verhaal persoonlijk konden toelichten, was het goed om als VVD ook onze zorgen en die van onze inwoners en ondernemers te delen. Lees verder

 • Kick-off voor kandidaten VVD HATTEM Gemeenteraadsverkiezingen 2018 #JouwHattem

  Na de opgetrokken kruitdampen van de jaarwisseling werd afgelopen zaterdag het startsein gegeven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Vandaag op de kop af nog 2 maanden te gaan tot 21 maart. Als campagneleider ben ik samen met ons campagneteam al maanden bezig Lees verder

 • Belastingproblemen voor zwembad en mfc de Marke in Hattem

  Door problemen met de Belastingdienst staat bij zowel het zwembad als mfc de Marke het water aan de lippen! Ruim €232.0000 is er voorlopig nodig voor instandhouding van het zwembad en multifunctioneel centrum de Marke. De informatie aan de raad van d.d. 11-01-2018 loog er niet om. Door een naheffing van de belastingdienst aan de beide stichtingen over de periode 2012 tot en met 2015 moest er onmiddellijk een bedrag van € 232.637 betaald worden. Lees verder

 • Uitnodiging: Nieuwjaarsborrel 6 januari 2018, Konijnenbergweg 3, Hattem

  Het aftellen is begonnen. Nog enkele dagen – waaronder de gezellige kerstdagen – en dan is het alweer 2018. Een belangrijk jaar voor de VVD! Waarbij de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart natuurlijk het (voorlopige) hoogtepunt zijn. De campagneteams in ons netwerk draaien alweer op volle toeren. Met maar één doel voor ogen: overal de GROOTSTE partij worden. 2018 is ook een belangrijk jaar voor het Hanzenetwerk. Na de verkiezingen valt de beslissing: gaan de VVD Elburg, Hattem, Kampen/IJsselmuiden, Oldebroek en Zwolle definitief fuseren of niet? Ook hiervoor wordt (achter de schermen) het nodige werk verzet. Lees verder

 • Gina Guldenaar, fractievoorzitter VVD Hattem blikt terug ….

  De laatste raadsvergadering zit er weer op voor 2017. Een mooi moment om als fractievoorzitter het afgelopen jaar de revue te laten passeren. Stil te staan bij belangrijke momenten, en trots te zijn op de dingen die wij als fractie hebben bereikt. Voor ons als VVD is het belangrijk dat we ons gehouden hebben aan de voor ons gestelde doelen en beloften; het jaar 2017 afsluiten met een stabiele begroting en lastenverlichting. Ondanks de noodzakelijke bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben we toch kunnen investeren in onze historische stad Hattem. Zo zijn de Dijkpoorter, de Verkentoren, de Grote- of Andreaskerk gerestaureerd en is 1e fase van de herinrichting van de binnenstad afgerond Lees verder

 • Verkiezingsprogramma JOUW Hattem

  Beste Hattemers, vol trots presenteer ik u hierbij het VVD verkiezingsprogramma JOUW Hattem. Hierin laten we zien dat onze liberale ambitie goed hand in hand kan gaan met het aan u geven van vrijheid en ruimte. Hoewel het ons plan voor een vitaal Hattem is, kunnen we onze ambities niet zonder uw stem op 21 maart 2018 realiseren. En....door ook daarna mee te denken, kunt u mede bepalen hoe de toekomst van Hattem eruit zou moeten zien. VVD Hattem koerst op een meer intensieve samenwerking met de regio Zwolle die al heeft bewezen dat Lees verder