• Motie VVD Hattem Ruimte in het Luchtruim Lelystad AirPort

  Door nieuwe ontwikkelingen is het onderwerp Lelystad Airport volop in het nieuws. Dit heeft vooral te maken met wijziging van een deel van de uitvliegroute boven Gelderland. De wijzigingen zijn het gevolg van een tweede ontwerpronde van de uitvliegroutes die de Luchtverkeersleiding onlangs heeft doorgevoerd om aansluiting te krijgen op de internationale vliegcorridors (grote hoogte) Lees verder

 • Samen nadenken over òns verkeer

  Iedereen vindt iets van verkeer. Zoals er in Nederland 17 miljoen voetbalcoaches zijn, zo zijn er in Hattem 12.000 mensen die iets vinden van het verkeer. En daar willen wij, als gemeente, graag gebruik van maken. Wilt u uzelf eens de vraag stellen: Kan ik overal zonder problemen komen? Laat ik mijn kinderen lekker buiten spelen? Fiets ik met plezier door mijn wijk? Hoe zou dit verbeterd kunnen worden? Natuurlijk kijkt een ieder het eerst naar zijn eigen leefomgeving. Lees verder

 • Algemene beschouwing Kadernota 2018

  Afgelopen maandag 26 juni 2016 werd tijdens de raadsvergadering de Kadernota behandeld. Deze Kadernota is een doorkijkje naar de begroting van 2018.  Zo laat de Kadernota nog veel onzekerheden en open eindjes zien. Positief is dat de De bijdragen van het rijk in de meicirculair voor Hattem gunstig uitpakt. De fractie van de VVD beseft dat afgelopen jaren niet makkelijk zijn geweest voor onze inwoners. Financieel stonden we er niet echt goed voor en konden hierdoor de beoogde lastenverlichting, maar ook niet  alle ambities die we in ons coalitieprogramma hebben staan ten uitvoer brengen. De VVD heeft daarom een duidelijk boodschap richting het college meegegeven voor de begroting 2018: Indien in september de Bijdragen vanuit het Rijk net zo positief uitvallen als nu in mei, vindt onze fractie het niet meer dan normaal dat onze inwoners mee profiteren van deze meevallers en dit leidt tot lastenverlichting. Lees verder

 • Albert de Boer benoemd tot Commissielid VVD Hattem

  Afgelopen maandag, 26 juni, werd Albert de Boer tijdens de raadsvergadering van de gemeente Hattem benoemd tot burgerlid van de raadscommissie. Politieke Partijen mogen in het laatste jaar van een raadsperiode burgerleden voordragen als lid van de commissie, die zich bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen verkiesbaar stellen. Op die manier kunnen ze al meedraaien met het raadswerk. Ter introductie werden aan Albert de Boer een aantal vragen gesteld:  Hoe zijn je politieke ambities ontstaan?  Als je de politiek een beetje gaat volgen, kom je erachter dat het toch niet zo saai is als je in eerste instantie denkt. Op een gegeven moment werd mij duidelijk dat elke democratie wordt gemaakt door mensen die willen meedenken. Ik dacht: “Het is nu aan mij om mensen te gaan boeien die niet dagelijks met politiek bezig zijn”. Lees verder

 • VVD Hattem is op zoek naar toekomstige gemeenteraadsleden

  Heb jij creatieve liberale ideeën voor Hattem? En lijkt het je leuk om deze ideeën om te zetten in concrete initiatieven en om jouw achterban te vertegenwoordigen in onze gemeenteraad? Dan zijn wij op zoek naar jou! Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen Lees verder

 • Veel liberaal enthousiasme richting Gemeenteraadsverkiezingen 2018

  Hoe kleuren we Gelderland en Overijssel nóg blauwer?” Dat was de belangrijkste vraag op de VVD Inspiratiebijeenkomst die zaterdag 24 juni jl. plaatsvond in Apeldoorn. Zo’n 100 enthousiaste liberalen gingen aan de slag met het rapport “De Kracht van Oost-Nederland”. Het onderzoek dat in opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel is uitgevoerd, onderstreept in welke sectoren kansen liggen. Hoe goed we het doen ten opzichte Lees verder

 • Leden VVD Hattem kiezen lijsttrekker

  De leden van de VVD Hattem hebben op dinsdag 2 mei haar lijsttrekker gekozen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Voor de derde maal kozen zij Doret Tigchelaar. Het bestuur is zeer verheugd dat Doret wederom bereid is om de VVD-lijst in Hattem aan te voeren. Lees verder

 • VVD Hattem zette de bloemetje buiten op de Primavera Lentemarkt.

  Afgelopen zaterdag was VVD Hattem te vinden op de Primavera Lentemarkt. Met een stand vol met oranje violen zijn wij in gesprek gegaan met inwoners van Hattem, ondernemers, toeristen en bezoekers. Als VVD Hattem vinden wij het belangrijk om niet alleen met verkiezingstijd zichtbaar te zijn, maar het hele jaar door gesprekken te voeren met inwoners, instellingen en ondernemers om te horen wat men zoal bezig houdt. Na de vraag of men uit Hattem kwam, viel het ons op, Lees verder

 • Eén adviesraad biedt een bredere blik

  Als portefeuillehouder Participatieraad kijk ik graag met u terug naar eén jaar functioneren van deze brede adviesraad. Voorheen hadden we een zeer goed werkende WMO-raad, maar door de drie decentralisaties (WMO, Jeugd en Participatiewet) is het hebben van één adviesraad voor iedere gemeente een noodzaak Lees verder

 • VVD Hattem op 15 april op de lentemarkt van Hattem

  VVD Hattem op 15 april op de lentemarkt van Hattem. Op deze dag willen wij graag met bezoekers van de lentemarkt in gesprek over hun wensen en ideeën over de gemeente Hattem Lees verder

 • VVD Hanzeberaad

  De Tweede Kamerverkiezingen zijn nu bijna een maand geleden, dus er is weer tijd om lokale (én regionale!) zaken op te pakken. En gezien wij niet zo goed stil kunnen zitten ... Lees verder

 • VVD Zwolle, Kampen, Hattem, Elburg en Oldebroek bijeen in Hanzeberaad

  Afgelopen zaterdag kwamen de VVD fractie voorzitters Thom van Campen uit Zwolle, Beent Keulen uit Kampen, Marga Schoots uit Elburg, Gina Guldenaar uit Hattem en Henk Kemp van VVD Oldebroek, bijeen in het Zwolsche stadhuis om te praten over het VVD Hanzenetwerk in oprichting. Besproken werd wat zij voor elkaar en de gemeenten kunnen betekenen nu de landelijke VVD organisatie een regionetwerk voorstaat in plaats van VVD afdelingsbesturen per gemeente. Lees verder

 • Nederland heeft gekozen, de VVD voor de 3e keer oprij de grootste partij

  De grootste partij van Nederland bleef de VVD, ondanks een verlies ten opzichten van 2012 van tien zetels. “Dat is jammer, maar natuurlijk zijn we blij. Lees verder

 • Inwoners van Hattem de ruimte geven om hun leefomgeving in te richten zoals zij zelf willen!

  De raad van Hattem is vorig jaar september gestart met een werkgroep Democratische vernieuwing. Alle fracties waren hierin vertegenwoordigd. Voor onze fractie heb ik met veel plezier aan deze werkgroep deelgenomen. Wat is nu eigenlijk Democratische vernieuwing? Met Democratische vernieuwing, zeggen we eigenlijk niets anders dan, geef de inwoner meer eigenaarschap over zijn of haar leefomgeving. Hierdoor krijgt men de ruimte om zijn of haar leefomgeving in te richten zoals hij of zij dat prettig vinden. Voor mij als persoon en VVD-er uit het hart gegrepen. Maar, hoe pak je dat aan? Lees verder

 • ZEKER NEDERLAND, STEM 15 MAART VVD!

  De VVD wil Nederland elke dag een stukje beter te maken. De basis mag dan wel weer op orde zijn, maar we zijn er nog lang niet. Er is nog veel te doen. Met de Tweede Kamer verkiezingen zet de VVD onder meer in op verdere economische groei en daarvoor kijken wij vanuit Hattem naar de Regio Zwolle: De Regio Zwolle biedt veel. Ondernemers met durf, een sterke werkmentaliteit en een infrastructuur waarin wordt geïnvesteerd. Maar bovenal biedt deze regio groei en met deze groeiende regio willen wij graag samenwerken. Door te blijven investeren in economie, investeren we namelijk ook in werkgelegenheid. Het beïnvloeden van groei doet de regio ook zeker zelf. Door bijvoorbeeld open te staan voor innovatie, door kansen te benutten in de kansrijke sectoren, door in te zetten op meer export, door internationalisering hoog op de agenda te zetten en door het aanboren van nieuwe markten en het binnen halen van bedrijven van buiten de regio creëren we groei. Wanneer.... Lees verder

 • Kwaliteit Wmo en jeugdhulp in Hattem 'bovengemiddeld'

  Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor veel meer zorgtaken, zoals alle jeugdzorg, Wmo en participatie. Zorg die nodig is zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en hulp om zoveel mogelijk mensen een betaalde baan te geven. Vroeg of laat krijgt vrijwel iedereen daar mee te maken. Lees verder

 • VVD Hattem maakt keuzes en laat Regio Noord Veluwe los

  Afgelopen maandag 13 februari is in een gezamenlijke Commissie het raadsvoorstel: eindadvies RNV 3.0 voorgelegd. De VVD stelt vast, aan de hand van het rapport van de dhr. G.J. Jansen, dat eerder pogingen om te komen tot een daadkrachtig RNV niet mogelijk is gebleken. De conclusies van dhr. Jansen zijn even kritisch als helder Lees verder

 • Jeugdraad, Party & Politics

  Vrijdagavond 24 februari, van 19:00 tot 20:30, in Banka aan het Marktplein. Thema: Party & Politics Eerste jongerendebat Hattem Over minder dan een maand is het zover: stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Voor jongeren hebben de politieke besluiten de grootste impact, zij zullen er immers het langste mee te maken hebben Lees verder

 • Hattem: Een uniek historisch centrum

  Hattem heeft een uniek historisch centrum en dat is iets om trots op te zijn. Hattemers voelen zich er verbonden mee en het maakt dat het hier prettig wonen is.  Aantrekkelijke centra trekken bezoekers en die leiden weer tot bestedingen en banen. Dat maakt het belang van het centrum voor Hattem groot. Er moest wel wat gebeuren om de binnenstad ook in de toekomst duurzaam en aantrekkelijk te houden. De ambitie voor de binnenstad van Hattem begon niet vanachter Lees verder

 • Inwoners van Hattem de ruimte geven

  Inwoners van Hattem de ruimte geven Lees verder