• Verkiezingsprogramma JOUW Hattem

  Beste Hattemers, vol trots presenteer ik u hierbij het VVD verkiezingsprogramma JOUW Hattem. Hierin laten we zien dat onze liberale ambitie goed hand in hand kan gaan met het aan u geven van vrijheid en ruimte. Hoewel het ons plan voor een vitaal Hattem is, kunnen we onze ambities niet zonder uw stem op 21 maart 2018 realiseren. En....door ook daarna mee te denken, kunt u mede bepalen hoe de toekomst van Hattem eruit zou moeten zien. VVD Hattem koerst op een meer intensieve samenwerking met de regio Zwolle die al heeft bewezen dat Lees verder

 • #Jouw Hattem AAN DE SLAG!

  Op 21 maart 2018 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. Bij die verkiezingen willen wij als VVD Hattem weer een ijzersterk lokaal geluid laten horen. Om dat kracht bij te zetten, hebben wij ons verkiezingsprogramma Jouw Hattem geschreven. De dagelijkse zorgen worden benoemd en concrete oplossingen worden aangedragen. Andere partijen schreeuwen langs de zijlijn Lees verder

 • JOUW Hattem het toekomstperspectief voor Hattem

  Het verkiezingsprogramma JOUW Hattem biedt toekomstperspectief voor Hattem. Door ruimte te geven aan inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties verwacht de VVD dat er meer initiatieven uit de samenleving komen. Wij willen met de mensen om ons heen de maatschappelijke opgaven succesvol oppakken. “Hattem is klein, maar op deze wijze laten wij zien samen groot te zijn”, zegt Doret Tigchelaar. Zij voegt eraan toe dat een intensievere samenwerking met Zwolle op vele fronten voor Hattem noodzakelijk is. “Natuurlijk is de Veluwe voor ons belangrijk wanneer we over toerisme praten, maar voor alle andere zaken richten wij ons op de topregio Zwolle”, sluit ze af. Lees verder

 • VVD Hattem presenteert kandidatenlijst

  De algemene ledenvergadering van VVD Hattem heeft op 21 november jl. de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma JOUW Hattem voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld. Lijsttrekker (en de huidige wethouder) Doret Tigchelaar spreekt over “een prachtige lijst met zeer betrokken kandidaten die zich vol gaan inzetten om Hattem nog mooier te maken”. Fractievoorzitter Gina Guldenaar staat op plaats twee en de derde plaats wordt ingenomen door commissielid, Albert de Boer. Na deze eerste 3 kandidaten staan nieuwe kandidaten, zoals Rosmarijn Boender en Richard Meulman, maar ook vertrouwde gezichten, zoals commissieleden Arjan Hof en William Eghuizen. Doret Tigchelaar heeft het volste vertrouwen dat de VVD met deze lijst een goede uitslag zal behalen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Lees verder

 • De nieuwsbrief

  Wil je onze nieuwsbrief ook ontvangen, meld je hier aan! Lees verder

 • TWEEDE WOONZORGZONE KOMT WEER IN ZICHT!

  De fractie van de VVD is verheugd dat het college een besluit heeft genomen over de bouw Hof van Blom en het totaal gebied Geldersedijk. “Gelukkig, er kan gebouwd gaan worden”, aldus fractievoorzitter Gina Guldenaar. Door dit besluit kan de Hattemer straks weer terecht in een tehuis op algemene grondslag. Voorafgaand aan dit besluit is er veel gesproken met de ontwikkelaar, vrienden van Hof van Blom, meerdere exploitanten Lees verder

 • Algemene Ledenvergadering VVD Hattem

  Algemene Ledenvergadering (ALV III) van de VVD Hattem Plaats: Zoethout, de Waag 2 (hoek Stadslaan) te Hattem om 20.00 uur. Lees verder

 • VVD ziet toekomst van Hattem met vertrouwen tegemoet………

  Voor ons ligt de laatste begroting van ons huidige college. Een begroting waar we trots op kunnen zijn en die een ieder zich graag herinnert. Een structureel en reëel sluitende begroting met daarin een teruggebrachte extra verhoging van de OZB van 5% naar 0%. Het waren de door de VVD van te voren gestelde doelen Lees verder

 • VVD Hattem bepleit eerst herinrichting luchtruim!

  VVD Hattem vindt dat er eerst een herinrichting van het luchtruim plaats moet vinden en pas daarna de opening van vliegveld Lelystad. Lelystad Airport is volop in het nieuws. Dit heeft vooral te maken met wijziging van een deel van de uitvliegroute boven Gelderland. De loop van deze uitvliegroute en het feit dat deze route over een groot deel van Gelderland een vlieghoogte van 1800 meter kent, geeft onrust bij bewoners en bedrijven in Hattem en gemeenten op de Veluwe. Lees verder

 • Motie VVD Hattem Ruimte in het Luchtruim Lelystad AirPort

  Door nieuwe ontwikkelingen is het onderwerp Lelystad Airport volop in het nieuws. Dit heeft vooral te maken met wijziging van een deel van de uitvliegroute boven Gelderland. De wijzigingen zijn het gevolg van een tweede ontwerpronde van de uitvliegroutes die de Luchtverkeersleiding onlangs heeft doorgevoerd om aansluiting te krijgen op de internationale vliegcorridors (grote hoogte) Lees verder

 • Samen nadenken over òns verkeer

  Iedereen vindt iets van verkeer. Zoals er in Nederland 17 miljoen voetbalcoaches zijn, zo zijn er in Hattem 12.000 mensen die iets vinden van het verkeer. En daar willen wij, als gemeente, graag gebruik van maken. Wilt u uzelf eens de vraag stellen: Kan ik overal zonder problemen komen? Laat ik mijn kinderen lekker buiten spelen? Fiets ik met plezier door mijn wijk? Hoe zou dit verbeterd kunnen worden? Natuurlijk kijkt een ieder het eerst naar zijn eigen leefomgeving. Lees verder

 • Algemene beschouwing Kadernota 2018

  Afgelopen maandag 26 juni 2016 werd tijdens de raadsvergadering de Kadernota behandeld. Deze Kadernota is een doorkijkje naar de begroting van 2018.  Zo laat de Kadernota nog veel onzekerheden en open eindjes zien. Positief is dat de De bijdragen van het rijk in de meicirculair voor Hattem gunstig uitpakt. De fractie van de VVD beseft dat afgelopen jaren niet makkelijk zijn geweest voor onze inwoners. Financieel stonden we er niet echt goed voor en konden hierdoor de beoogde lastenverlichting, maar ook niet  alle ambities die we in ons coalitieprogramma hebben staan ten uitvoer brengen. De VVD heeft daarom een duidelijk boodschap richting het college meegegeven voor de begroting 2018: Indien in september de Bijdragen vanuit het Rijk net zo positief uitvallen als nu in mei, vindt onze fractie het niet meer dan normaal dat onze inwoners mee profiteren van deze meevallers en dit leidt tot lastenverlichting. Lees verder

 • Albert de Boer benoemd tot Commissielid VVD Hattem

  Afgelopen maandag, 26 juni, werd Albert de Boer tijdens de raadsvergadering van de gemeente Hattem benoemd tot burgerlid van de raadscommissie. Politieke Partijen mogen in het laatste jaar van een raadsperiode burgerleden voordragen als lid van de commissie, die zich bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen verkiesbaar stellen. Op die manier kunnen ze al meedraaien met het raadswerk. Ter introductie werden aan Albert de Boer een aantal vragen gesteld:  Hoe zijn je politieke ambities ontstaan?  Als je de politiek een beetje gaat volgen, kom je erachter dat het toch niet zo saai is als je in eerste instantie denkt. Op een gegeven moment werd mij duidelijk dat elke democratie wordt gemaakt door mensen die willen meedenken. Ik dacht: “Het is nu aan mij om mensen te gaan boeien die niet dagelijks met politiek bezig zijn”. Lees verder

 • VVD Hattem is op zoek naar toekomstige gemeenteraadsleden

  Heb jij creatieve liberale ideeën voor Hattem? En lijkt het je leuk om deze ideeën om te zetten in concrete initiatieven en om jouw achterban te vertegenwoordigen in onze gemeenteraad? Dan zijn wij op zoek naar jou! Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen Lees verder

 • Veel liberaal enthousiasme richting Gemeenteraadsverkiezingen 2018

  Hoe kleuren we Gelderland en Overijssel nóg blauwer?” Dat was de belangrijkste vraag op de VVD Inspiratiebijeenkomst die zaterdag 24 juni jl. plaatsvond in Apeldoorn. Zo’n 100 enthousiaste liberalen gingen aan de slag met het rapport “De Kracht van Oost-Nederland”. Het onderzoek dat in opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel is uitgevoerd, onderstreept in welke sectoren kansen liggen. Hoe goed we het doen ten opzichte Lees verder

 • Leden VVD Hattem kiezen lijsttrekker

  De leden van de VVD Hattem hebben op dinsdag 2 mei haar lijsttrekker gekozen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Voor de derde maal kozen zij Doret Tigchelaar. Het bestuur is zeer verheugd dat Doret wederom bereid is om de VVD-lijst in Hattem aan te voeren. Lees verder

 • VVD Hattem zette de bloemetje buiten op de Primavera Lentemarkt.

  Afgelopen zaterdag was VVD Hattem te vinden op de Primavera Lentemarkt. Met een stand vol met oranje violen zijn wij in gesprek gegaan met inwoners van Hattem, ondernemers, toeristen en bezoekers. Als VVD Hattem vinden wij het belangrijk om niet alleen met verkiezingstijd zichtbaar te zijn, maar het hele jaar door gesprekken te voeren met inwoners, instellingen en ondernemers om te horen wat men zoal bezig houdt. Na de vraag of men uit Hattem kwam, viel het ons op, Lees verder

 • Eén adviesraad biedt een bredere blik

  Als portefeuillehouder Participatieraad kijk ik graag met u terug naar eén jaar functioneren van deze brede adviesraad. Voorheen hadden we een zeer goed werkende WMO-raad, maar door de drie decentralisaties (WMO, Jeugd en Participatiewet) is het hebben van één adviesraad voor iedere gemeente een noodzaak Lees verder

 • VVD Hattem op 15 april op de lentemarkt van Hattem

  VVD Hattem op 15 april op de lentemarkt van Hattem. Op deze dag willen wij graag met bezoekers van de lentemarkt in gesprek over hun wensen en ideeën over de gemeente Hattem Lees verder

 • VVD Hanzeberaad

  De Tweede Kamerverkiezingen zijn nu bijna een maand geleden, dus er is weer tijd om lokale (én regionale!) zaken op te pakken. En gezien wij niet zo goed stil kunnen zitten ... Lees verder