Waar het fijn leven is

Het is fijn leven in Hattem en daar zijn we trots op. Dat willen wij zo houden en daar hoort een schone, leefbare en veilige omgeving bij. Het woon- en leefklimaat wordt mede bepaald door gevarieerd en hoogwaardig groen. Als het gaat om onderhoud moet de gemeente het voorbeeld geven. Wij vinden het daarentegen normaal dat inwoners zelf hun woonomgeving netjes houden en zo een bijdrage leveren aan de gezamenlijke leefomgeving.

Een woning is niet alleen een opeenstapeling van bakstenen, maar het is je thuis. Daar moet je je veilig en prettig voelen. Wij willen dat mensen in Hattem het juiste huis kunnen vinden en dat er voldoende mogelijkheden zijn om je huis aan te passen.

Waar je goed en betaalbaar kunt wonen.

Het doel moet zijn dat de woningbouw in Hattem aan de marktbehoefte voldoet. Sociale huurwoningen zijn er voor mensen met lagere inkomens en dat betekent dat woningbouwcorporaties op ‘scheefwonen’ moeten worden aangesproken. Als er sprake is van een goede doorstroming worden wachtlijsten korter. Voor de kwetsbare groepen moet plaats zijn in de woonwijken.

§  Wij kijken bij de (her)ontwikkeling van gronden, zoals bij ’t Veen en het oude ijsbaanterrein, altijd of woningprojecten mogelijk zijn.

§  Voor senioren die mogelijk zorg op maat nodig hebben, geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe concepten en initiatieven (o.a. appartementen, meergeneratie- en mantelzorgwoningen).

§  De gemeentelijke woonlasten moeten zo laag mogelijk blijven voor de inwoners van Hattem.

§  Wij vinden dat de opening van Lelystad Airport moet worden uitgesteld, zolang de herindeling van het Nederlandse luchtruim nog niet heeft plaatsgevonden. Het vliegverkeer moet op grotere hoogte komen, zodat Hattem en de regio geen last hebben van het lawaai.

Waar je je veilig voelt.

In Hattem blijf je met je handen van andermans spullen af. Geweld is helemaal uit den boze. Verder willen wij de verrommeling tegengaan. Hondenpoep, zwerfafval, vuiligheid rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker. Immers een schonere stad, is een veilige stad en daarom willen wij hoe dan ook meer prullenbakken in de woonwijken.

§  Wij willen de zichtbaarheid van onze Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) op straat vergroten. Zo willen wij samen met onze inwoners de kleine criminaliteit bestrijden. De gemeente bestrijdt kleine ergernissen, de politie pakt criminelen.

§  Wij zijn voorstander van initiatieven waarbij betrokkenen en politiediensten samen kijken hoe de (verkeers)veiligheid beter geregeld kan worden. Denk bijvoorbeeld aan overzichtelijke kruispunten en goede straatverlichting, vooral in de buurt van scholen en sportverenigingen.

§  In overleg met woningbouwcorporaties komen er duidelijke afspraken over de aanpak van woonoverlast. De nieuwe landelijke aso-wet maakt ingrijpen bij grote en herhaaldelijke woonoverlast mogelijk.

 

Waar vervoer vlot gaat.

We verplaatsen ons allemaal voortdurend in Hattem. Om familie en vrienden op te zoeken, om naar ons werk te gaan en om boodschappen te doen. Je wil je zonder al te veel gedoe verplaatsen. Wij zien het als één van onze kerntaken om een goede bereikbaarheid te waarborgen. Een weg of fietspad stopt niet bij de gemeentegrens. Als landelijke partij hebben wij op dat gebied ‘goud’ in handen, want wij kunnen in de regio onze krachten bundelen.

§  De gemeente is verantwoordelijk voor het regionaal koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals voor ouderen, kinderen en mensen met een beperking. Als het gaat om (speciaal) onderwijs zijn wij als Hattemers veelal aangewezen op Zwolle. Ook moeten (weg)werkzaamheden met onze buurgemeenten worden afgestemd.

§  Wij willen dat straten en wijken worden ingericht met het oog op de toekomst. Wij houden bijvoorbeeld rekening met nieuwe vervoersmiddelen, zoals e-bikes en de speed-pedelec.

§  We optimaliseren Hattem als fietsstad, zodat niet alleen recreanten maar ook scholieren en werkende Hattemers, veilig en vlot op hun bestemming kunnen komen.