Waar iedereen meedoet.

Iedereen in Hattem verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen wij elkaar. Mocht dat niet voldoende zijn, dan staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die nodig is. De onderlinge verbondenheid wordt verder versterkt door ons verenigingsleven.

Werk draagt bij aan geluk en zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, benut zijn of haar talenten en mogelijkheden, en investeert zo in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving. We willen dat zoveel mogelijk mensen werken, betaald of vrijwillig. Daarom verwachten wij dat nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal beheersen.

Waar de benodigde zorg voor iedereen toegankelijk is.

Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Zorg is maatwerk. Er wordt gekeken naar de behoefte van de mensen en wat het beste past bij hun hulpvraag. Zo kan het zijn dat een vereenzaamde Hattemer graag als vrijwilliger bij een sportvereniging aan de slag wil en dat deze ondersteuning de beste vorm is. Volgens ons kan zorg in meerdere vormen worden aangeboden Zo krijgt iedereen in Hattem de zorg die bij hem en of haar past.

§  De mogelijkheden en de kwaliteit van zorg moeten inzichtelijk zijn, zodat je weet waar je uit kunt kiezen.

§  We zijn er trots op dat veel Hattemers met liefde zorgen voor hun naasten. Wij willen met een Mantelzorg-steunpunt (dat raad kan geven) voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.

§  Mensen die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te komen. We verwachten dat je voor je uitkering een tegenprestatie levert.

§  Ondernemers worden bij ons participatiebeleid betrokken om meer kansen te creëren voor werkzoekenden. Daarnaast vragen wij vanuit regionaal verband aan het onderwijs om, in afstemming met het bedrijfsleven, hun opleidingen aan te laten sluiten bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt.

Waar kinderen zich thuis voelen

Het gaat erom dat ieder kind in Hattem meedoet. School moet een veilige plek zijn waar kinderen zich thuis voelen. Vroegtijdige signalering van o.a. huiselijk geweld, armoede en taalachterstand is van groot belang, zodat kinderen die in de problemen dreigen te raken, tijdig hulp krijgen. Op school leren ze hoe we in Nederland met elkaar omgaan en welke vaardigheden nodig zijn voor de 21e eeuw.  We vinden het belangrijk dat je in Hattem zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat.

§  School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom bekijkt de gemeente de mogelijkheid van een ruimte in of nabij een (toekomstig) schoolgebouw die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, zoals een ruimte voor muziek, sport en/of cultuur.

§  Mocht hulpverlening nodig zijn dan vinden wij het belangrijk dat de gemeente één aanspreekpunt regelt, dat samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt.

 

Waar ruimte is voor sport

Sport is goed voor iedereen in Hattem. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat iedereen kan sporten. Sport moet toegankelijk worden gemaakt voor mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt. Het beleid qua accommodaties moet in nauwe samenwerking met de verenigingen worden opgesteld. Openheid van beide kanten is daarbij essentieel.

§  We zetten in op ondersteuning van verenigingen met een modern aanbod van sport, bewegen en maatschappelijke betrokkenheid.

 §  Voor ons is van belang dat sportverenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties nauw samenwerken om iedereen zoveel mogelijk te laten bewegen.

§  Wij willen samen met de verenigingen zorgen voor betaalbare, duurzame en geschikte accommodaties.