waar economie, recreatie en klimaat samengaan

Wij als Hattemers genieten van de vogels in de tuin, van de koeien in de wei en van onze omringende natuurgebieden. Tegelijkertijd willen we woonruimte hebben, geld verdienen en niet in de file staan. Ondanks deze tegenstellingen zijn groen en economie geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen ze goed hand in hand gaan. Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven.

Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor voor onze gemeente. Veel van die bedrijven zijn al bezig met duurzaam ondernemen. Het zijn de ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken.

Waar ondernemers de ruimte krijgen.

Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Om de aantrekkelijkheid van Hattem te vergroten is het nodig dat het economische beleid voor een vitale binnenstad verder wordt uitgevoerd. Ons historische centrum is van toegevoegde waarde voor Hattem.

§  Voor (startende) ondernemers is er een gezond ondernemersklimaat met zo min mogelijk regels en zoveel mogelijk medewerking.  

§  Als de ondernemers dat willen dan is voor ons een verruiming van de openings- en sluitingstijden binnen de wettelijke grenzen mogelijk. De huidige winkeltijdenwet geeft de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te richten, zodat ze zelf kunnen kiezen of zij op bijvoorbeeld zondag open willen zijn. Ook staan wij open voor innovatieve combinaties van activiteiten (o.a. blurring).

§  Voor ondernemers is het belangrijk dat de gemeente een bijdrage blijft leveren aan de aantrekkelijkheid van Hattem. Het gaat dan onder andere om voldoende parkeergelegenheid voor auto en fiets (gratis), fiets- en wandelroutes en openbare toiletten.

§  Het gezamenlijke bedrijventerrein van Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) wordt in samenwerking en afstemming met de gemeenten Zwolle en Kampen verder ontwikkeld.

Waar je kunt genieten van de natuur.

Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de economie in Hattem. Ze bieden werkgelegenheid en levendigheid en moeten daarom gestimuleerd worden. Wij weten allemaal hoe mooi Hattem en omgeving is, maar Hattem moet (inter)nationaal bekend staan als een stad met een historisch centrum, authentieke winkels en een unieke ligging. Zo is Hattem omringd door prachtige natuurgebieden: de uitgestrekte uiterwaarden langs de IJssel en de bosrijke Noord-Veluwe. Ook verbindt het product ‘Hanze’ ons zowel met de regio Zwolle als met de Veluwe.

§  Wij zetten in op een samenwerking met steden in de regio, zoals de Hanzesteden en de steden op de Veluwe. Op die manier wordt in onze ogen toerisme naar een hoger plan getild.

 

§  Er komt een gedegen marketingplan in samenwerking met relevante partners, waarmee onze binnenstad zich kan profileren en de onderlinge samenwerking wordt versterkt.

 

Waar energieneutraal normaal is.

De gemeente die in 2050 energieneutraal wil zijn, moet zelf het goede voorbeeld geven. Dit kan in onze ogen bijvoorbeeld met innovatieve en duurzame producten, zoals zonnecellen of oplaadpunten voor elektrische auto’s. Verder willen wij een energieloket, zodat iedereen in Hattem kan navragen wat de energiebesparende mogelijkheden zijn. Op die manier worden tegelijkertijd particuliere initiatieven ondersteund. 

§  Elektrische auto’s vormen een milieuvriendelijke manier om van A naar B te komen. De gemeente werkt actief mee aan voldoende openbare oplaadpunten.

 

§  De gemeente stimuleert verduurzaming door minder regels en eenvoudige procedures op te stellen, niet door subsidie te verstrekken. Van projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen wordt ook verwacht dat zij binnen onze gemeente energieneutraal bouwen.

 

§  Het afval dat in Hattem gescheiden wordt ingezameld, willen wij bestempelen als grondstof voor nieuwe producten (circulaire economie). Wanneer het inzamelen en verwerken van afval goedkoper wordt,

 

betekent dit dat de kosten voor de inwoners van Hattem omlaag gaan.