Gemeenteraadsverkiezing 2018

- Wij willen samen met uw kennis en kunde Hattem nog mooier maken;

- Wij willen meer en meer samenwerken met de economische toplocatie Zwolle;

- Wij vinden dat het vliegverkeer van Lelystad Airport op grotere hoogte moet komen, zodat Hattem en de regio geen last hebben van het lawaai;

- Wij willen verruiming van de winkeltijden mogelijk maken;

- Wij willen dat u zo lang mogelijk zelfstandig in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen;

- Wij willen de ruimte geven aan (bouw)initiatieven voor senioren;

- Wij willen dat er sprake is van één aanspreekpunt als hulpverlening nodig is;

- Wij willen dat sociale huurwoningen er zijn voor de lagere inkomens;

- Wij willen (pro)actief meewerken aan openbare oplaadpunten en

- Wij willen dat afval scheiden betekent dat u minder hoeft te betalen.


Wij zijn trots op #JouwHattem! Zo nemen steeds meer inwoners het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van problemen. Wij juich deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar een warm en krachtig Hattem en een compacte overheid. 


Voor alle kandidaten en het volledige verkiezingsprogramma:


https://hattem.vvd.nl/standpunten