Zwerfafval!

De statiegeldalliantie is in het leven geroepen om het heffen van statiegeld uit te breiden voor kleine plastic flesjes en blikjes. Waarom is de VVD geen direct voorstander van deze alliantie ? een van de bezwaren is, dat door deze vorm van heffen de belasting voor het milieu onverminderd groot blijft. De moeten het probleem grootser aanpakken en dat kan alleen door het verminderen van het totale plastic verbruik.  

Uit onderzoek blijkt dat door het invoeren van statiegeld, het aantal blikjes en flesjes dat op straat is achtergelaten weliswaar  met 70 tot 90% kan terugdringen, maar het totale hoeveelheid zwerfafval daarmee niet 70 tot 90% minder wordt, want de blikjes en flesjes zijn maar 9% van de totale hoeveelheid zwerfafval. Ik noem maar even de Mac Donalds, drinkpakjes en snoepverpakkingen die met regelmaat in de bermen te vinden zijn.

 

Gelukkig gooien de meeste mensen hun afval gewoon in de prullenbak, in Hattem zelfs netjes gescheiden. Doordat een kleine groep mensen dit niet doen, veroorzaken zij voor een grote groep een probleem. De VVD gelooft niet dat het gedrag van deze kleine groep te veranderen is met deze maatregel. Die 10 cent statiegeld zorgt er echt niet voor dat bijvoorbeeld die automobilist die zijn raampje open draait zijn blikje in de berm mikt, dit voortaan niet meer doet!

 

We vinden namelijk nu al vaak genoeg bierflesjes en petflessen, waar al statiegeld op zit, terug in de natuur.

In 2012 zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk, gemeenten en het verpakkende bedrijfsleven. Als gevolg stelt het bedrijfsleven elk jaar 20 miljoen ter beschikking aan gemeenten om zwerfafval aan te pakken. Initiatieven als ‘Nederland Schoon’ verdienen lof en moeten dus doorgezet worden. Er worden goede resultaten geboekt, maar er valt nog meer winst te behalen. Laten we die ingeslagen weg volgen.

Tot slot: de Statiegeldalliantie baseert haar plan op een rapport dat toegeeft dat er nog veel onduidelijk is. Zo is er nog veel onzekerheid over de kosten van de infrastructuur die moet worden ingericht, denk hierbij aan de kosten voor onze supermarktondernemers, en is er nog onvoldoende onderzoek gedaan naar de gedragsverandering van de consument.

Voor het verminderen van zwerfafval zijn misschien ook nog andere oplossingen te bedenken. Denk aan de ‘blikvangers’ die hun werk heel goed doen. Laten we dat eerst eens met elkaar bespreken en bekijken of we met een plan kunnen komen voor een concrete aanpak van zwerfafval in Hattem


Fractie VVD Hattem