Remco Dijkstra VVD Tweede Kamerlid op uitnodiging van fracties VVD Hattem, VVD Oldebroek, VVD Elburg in gesprek met Hoog Overijssel en Hoog over Hattem.

Remco Dijkstra, VVD Tweede Kamerlid, was op verzoek van de 3 VVD fracties naar Wezep gekomen om daar in gesprek te gaan met actiegroep Hoog over Wezep en Hoog over Hattem. Naast dat de beide actiegroepen hun verhaal persoonlijk konden toelichten, was het goed om als VVD ook onze zorgen en die van onze inwoners en ondernemers te delen.

Al vrij snel konden we vaststellen dat “ wij” niet tegen groei en opening Lelystad Airport zijn, maar wel tegen de routes zoals ze nu gesteld zijn. Eerst herindeling van het luchtruim en een goede MER zou de basis moeten zijn voor opening Lelystad Airport. Beide actiegroepen geven bij Remco aan geen goed gevoel en ervaringen te hebben tot nu toe. Missen concrete plannen en goede toetsing. In de nieuwe MER zal met meer nadruk gekeken moeten worden naar omliggende steden en dorpen zoals Hattem, Elburg en Oldebroek, waar de overlast het groots is , zijn tot nu toe onvoldoende in beeld gekomen. Ook is onvoldoende in kaart gebracht wat de gevolgen zijn als het gaat om geluidsoverlast en veiligheid als de vliegtuigen veelvuldig en laag over komen vliegen. Vertrouwen moet weer terug gewonnen worden,  zowel van de inwoners als van onze ondernemers. Daar wordt momenteel aan gewerkt  door ook expertise uit de samenleving te benutten. Goede communicatie en een concrete oplossingen voor de lange termijn. Zorgvuldigheid en veiligheid boven snelheid. Daar waren alle aanwezigen het over eens. 

Met vriendelijke groet, 
Gina Guldenaar
       
Fractievoorzitter VVD Hattem

+31618516318                                                                 
Email: ginaguldenaar@hotmal.com