Belastingproblemen voor zwembad en mfc de Marke in Hattem

Door problemen met de Belastingdienst staat bij zowel het zwembad als mfc de Marke het water aan de lippen! Ruim €232.0000 is er voorlopig nodig voor instandhouding van het zwembad en multifunctioneel centrum de Marke. De informatie aan de raad van d.d. 11-01-2018 loog er niet om. Door een naheffing van de belastingdienst aan de beide stichtingen over de periode 2012 tot en met 2015 moest er onmiddellijk een bedrag van € 232.637 betaald worden. Een bedrag dat is overeengekomen n.a.v. een boekenonderzoek door de Belastingdienst.  

Wat ging hieraan vooraf? De raad van Hattem heeft aan de hand van het rapport in 2015 van Drijvers en Partners een kader gesteld voor 2018 van €415.000,- voor exploitatie van het zwembad. Hiermee gaf de raad het nieuwe bestuur en directeur het vertrouwen en de tijd om naar dit kader toe te werken. Ontzettend hard heeft het bestuur hieraan gewerkt en dan is het erg zuur dat op het moment dat dit kader bereikt zou gaan worden, dit uit de hoge hoed komt. Veroorzaakt door keuzes uit het verleden. 

 

De VVD Hattem heeft de nodige vragen en wil graag weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dat er fouten gemaakt zijn in het verleden is zeker, maar wie is hiervoor verantwoordelijk? Een vraag die we graag zo gauw mogelijk beantwoord willen zien´, zegt fractievoorzitter Gina Guldenaar. Daarnaast is er de zorg wat dit gaat betekenen voor de exploitatie van het zwembad en van mfc de Marke. Deze BTW kwestie heeft namelijk niet alleen betrekking op dit jaar, maar een deel ervan is structureel en belast dus ook de toekomstige exploitaties. En dan zijn er naast deze zorgen ook signalen over te laag begrote onderhoudskosten.  

Al met al zal dit leiden tot een conclusie dat de €415.000,- die in 2015 gesteld is door deze raad naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald gaat worden. Dat houdt in dat er (weer) extra geld bij moet. Geld wat door de Hattemers opgebracht moet worden. Geld wat onze fractie liever besteedt aan andere zaken zoals zorg en veiligheid.

 

De VVD Hattem vindt dat de onderste steen boven moet komen om de vraag te beantwoorden hoe dit heeft kunnen gebeuren en gaat zich daarnaast beraden over de toekomst van het zwembad en mfc de Marke.

  

Gina Guldenaar, fractievoorzitter VVD Hattem