Gina Guldenaar, fractievoorzitter VVD Hattem blikt terug ….

De laatste raadsvergadering zit er weer op voor 2017. Een mooi moment om als fractievoorzitter het afgelopen jaar de revue te laten passeren. Stil te staan bij belangrijke momenten, en trots te zijn op de dingen die wij als fractie hebben bereikt. Voor ons als VVD is het belangrijk dat we ons gehouden hebben aan de voor ons gestelde doelen en beloften; het jaar 2017 afsluiten met een stabiele begroting en lastenverlichting. 

Ondanks de noodzakelijke bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben we toch kunnen investeren in onze historische stad  Hattem. Zo zijn de Dijkpoorter, de Verkentoren, de Grote- of Andreaskerk gerestaureerd en is 1e fase van de herinrichting van de binnenstad afgerond met als mooi resultaat de kanteling van de markt, waardoor er meer eenheid ontstaat en ruimte kwam voor gezellige terrassen.

Door de Samenwerking met Zwolle en Kampen, is het bedrijventerrein H2O weer vlot getrokken met als resultaat dat er zich al meer nieuwe bedrijven vestigen.

Assenrade, een schitterende woonwijk, gaat zijn laatste fase in. Het is dus van belang dat “t Veen tot ontwikkeling komt. Gelukkig zit er beweging in, dus nu zo snel mogelijk overgaan tot het bouwen van weer een mooie woonwijk.  

Onze wethouder Doret Tigchelaar heeft voor het scenario gekozen om zo snel mogelijk te starten met de bouw van het Hof van Blom. Wij als fractie staan volledig achter deze keus en vinden het belangrijk dat er ook voor de Hattemers een vrije keus is om in een (verpleeg) tehuis te wonen op algemene of christelijke grondslag.

“We’ hebben het, als het gaat om zorg in Hattem,  goed voor elkaar. Zaak is om dit zo te houden en in de 2e fase te komen tot integrale zorg.  Dit betekent dat vanuit de totale zorgvraag wordt bekeken hoe er tot één gezinsplan gekomen kan worden. De VVD is voor zoveel mogelijk maatwerk en is verheugd dat er nu eindelijk maatwerk komt voor aangevraagde huishoudelijke hulp.

Wat de VVD voor ogen had, krijgt langzaam aan steeds meer vorm: Participatief, dus samen met Hattemers, ondernemers, maatschappelijke partners en verenigingen, komen tot nieuwe (uitvoerings-) plannen, Samen Hattem is dan ook het uitgangspunt.

Samen met de ondernemers heeft onze Wethouder Doret Tigchelaar een convenant opgesteld, om de binnenstad van Hattem vitaal te houden.

De onderwijsvisie, waarin het clusteren van steeds 2 scholen en het transformeren naar kindcentra centraal staat, is in samenspraak met de scholen opgesteld en zal in 2018 verder worden uitgewerkt.

De Participatieraad -opgezet door onze wethouder Doret Tigchelaar, en bij andere partijen aanvankelijk met enig scepsis bekeken, maar uiteindelijk omarmd- is, bemand met betrokken en kundige Hattemers, een volwaardig adviesorgaan voor onze gemeente geworden. 

De wens van de VVD was een goed opgezet vrijwilligersplatform, Onze fractie is verheugd dat dit, gezien de laatste druk bezochte vrijwilligersavond, een waardevolle aanvulling is voor Hattem.

Niemand mag in armoede leven en waar nodig zet de VVD zich daarom in om deze Hattemers zoveel mogelijk te ondersteunen.  Kinderen verdienen een onbezonnen jeugd. Hiervoor heeft onze wethouder samen met maatschappelijke partners, ondernemers en verenigingen een Kindpakket ontwikkeld. Door dit kindpakket, kunnen er wel voetbalschoenen, een verjaardagstaart of schoolspullen aangeschaft worden zodat elk kind “kind” kan zijn.

Doordat de bibliotheek nu in de Marke zit, zie je gelijk  samenwerking tussen verschillende partijen ontstaan. Dit is wat de VVD altijd heeft bedoeld met een Kulturhus en voor ons was het dan ook belangrijk om dit mogelijk te maken.

De VVD zal bij elk voorstel wat de raad bereikt kritisch kijken naar haalbaarheid in verhouding met de kosten: waar zitten de keuzemogelijkheden om iets wel of niet te doen of anders, zodat het “betaalbaar” blijft.

Deze kritische blik heeft effect gehad op de hoge ICT kosten voor onze gemeenten. Onze fractie heeft het voor elkaar gekregen om deze met ruim honderdduizend euro te verlagen. Maar het kan ook juist een keus zijn om te investeren, zoals het opschalen naar een hoger niveau van vernieuwen van de riolering. Dit om toekomst bestendig te zijn tegen een overvloed aan regenwater en betere doorstroom van het rioolwater.

Als je aan leefbaarheid in Hattem denkt, dan denk je aan rust en stilte en niet aan vliegtuigen, die laag over vliegen. Lelystad Airport en de veranderingen in de vliegroutes en hoogtes, kwamen niet alleen voor ons/Hattem als een verrassing, maar voor de hele Veluwe, gemeenten en provincie. Door een motie van de VVD, met het verzoek om bij verantwoordelijke minister eerst te pleiten voor herindeling van het luchtruim alvorens Lelystad te openen, staat Lelystad Airport nu standaard op de agenda van de raad. Ook heeft onze gemeente inmiddels aansluiting gevonden bij andere gemeenten en provincies en blijven wij als VVD in gesprek met onze regionale en landelijke partijgenoten.

Waar wij een duidelijke keus in hebben gemaakt is de samenwerking met andere gemeenten. Om als Hattem verder te kunnen ontwikkelen en kansen te pakken, koerst de VVD op een intensievere samenwerking met Regio Zwolle en hebben wij bewust afstand genomen de hernieuwde samenwerking op de Noord-Veluwe. Wij denken dat onze natuurlijke partners de gemeenten zijn die in Regio Zwolle liggen en volgen hierin onze ondernemers en onze inwoners die veelal voor onderwijs, werk en zorg gericht zijn op Zwolle.

2018 zal in het teken staan van de gemeenteraadsverkiezingen., die op 21 maart 2018 plaatsvinden. Bij die verkiezingen willen wij als VVD Hattem weer een ijzersterk lokaal geluid laten horen. Om dit lokale geluid kracht bij te zetten, hebben wij ons verkiezingsprogramma Jouw Hattem  geschreven. De dagelijkse zorgen worden benoemd en concrete oplossingen worden aangedragen. Wij, als VVD Hattem willen de mouwen opstropen en aanpakken. Wij willen verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat alle Hattemers in een fijne buurt kunnen wonen. 

Ik, Gina Guldenaar, wens u, ook namens de fractie, fijne Kerstdagen en een geweldig en vooral gezond 2018 toe in Jouw Hattem.