Verkiezingsprogramma JOUW Hattem

Beste Hattemers, vol trots presenteer ik u hierbij het VVD verkiezingsprogramma JOUW Hattem. Hierin laten we zien dat onze liberale ambitie goed hand in hand kan gaan met het aan u geven van vrijheid en ruimte. Hoewel het ons plan voor een vitaal Hattem is, kunnen we onze ambities niet zonder uw stem op 21 maart 2018 realiseren. En....door ook daarna mee te denken, kunt u mede bepalen hoe de toekomst van Hattem eruit zou moeten zien.

VVD Hattem koerst op een meer intensieve samenwerking met de regio Zwolle die al heeft bewezen dat door het samenbrengen van onderwijs, ondernemers en overheid de werkloosheid en tekorten op de arbeidsmarkt kunnen worden teruggedrongen. Om de kansen die deze topregio biedt optimaal te kunnen benutten, willen we uitbreiden wat we nu al goed doen. Dit kan door de verbinding die we allemaal hebben met regio Zwolle op het gebied van wonen, veiligheid, zorg en duurzaamheid te verstevigen.

Niet alleen voor het intensiever samenwerken met regio Zwolle maar zeker ook voor de verdere ontwikkeling en groei van onze prachtige stad Hattem is uw betrokkenheid en het gezamenlijk ontdekken en ontwikkelen van kansen ons veel waard.

We nodigen u uit uw idee├źn aan te dragen voor hoe JOUW Hattem eruit zou moeten zien. Wat mij betreft is dat een vrije, veilige, democratische en goed bereikbare stad waarin het heerlijk wonen is.

Stem op 21 maart 2018 op VVD Hattem, uw stem is dan een stem voor Jouw Hattem.

Klink hier voor onze standpunten of open ons verkiezingsprogramma in de bijlage.

Doret Tigchelaar


Lijsttrekker VVD Hattem