TWEEDE WOONZORGZONE KOMT WEER IN ZICHT!

De fractie van de VVD is verheugd dat het college een besluit heeft genomen over de bouw Hof van Blom en het totaal gebied Geldersedijk. “Gelukkig, er kan gebouwd gaan worden”, aldus fractievoorzitter Gina Guldenaar. Door dit besluit kan de Hattemer straks weer terecht in een tehuis op algemene grondslag.

Voorafgaand aan dit besluit is er veel gesproken met de ontwikkelaar, vrienden van Hof van Blom, meerdere exploitanten, Triada en de huisartsenpraktijk. Er is veel gepuzzeld en vele mogelijkheden zijn tegen het licht aan gehouden. Misschien het hele gebied ontwikkelen of vooralsnog alleen de locatie Hof van Blom? Wel of niet de ontwikkeling van de basisscholen hierbij meenemen? Wat willen we verder met het oude IJsbaanterrein? Wat zijn hier de mogelijkheden? Wat gaat er met de locatie Bongerd gebeuren? Blijft men daar of wil/moet men verhuizen? Dat waren vragen waarover gewikt en gewogen moest worden. Een periode waarin de Hattemers in onzekerheid zaten en waaraan nu gelukkig een einde is gekomen.

De eerste stap is de ontwikkeling van locatie Hof van Blom. Voor VVD Hattem het liefst volgens bestaand bouwplan, dan hoeft er niet opnieuw een bestemmingsplanprocedure plaats te vinden, en kan er ook werkelijk volgend jaar gebouwd gaan worden. Men zal binnen de muren van dit bouwplan de flexibiliteit op moeten gaan zoeken, want dat de vorige inrichting niet meer up-to-date is snappen we. Onze fractie ziet, juist door deze flexibiliteit, de mogelijkheid om zo behoefte en aanbod beter op elkaar af te stemmen. In samenspraak met belanghebbenden wordt er een visie ontwikkelen voor de rest van het gebied. De VVD is er van overtuigd dat dit gebied zich prima leent voor verschillende vormen en combinaties van zorg en wonen. Voor ons staat vast dat er op dit unieke stukje Hattem in combinatie met het Hof van Blom veel moois te ontwikkelen is!   

Gina Guldenaar, Fractievoorzitter VVD Hattem, november 2017