Samen nadenken over òns verkeer

Iedereen vindt iets van verkeer. Zoals er in Nederland 17 miljoen voetbalcoaches zijn, zo zijn er in Hattem 12.000 mensen die iets vinden van het verkeer. En daar willen wij, als gemeente, graag gebruik van maken.  Wilt u uzelf eens de vraag stellen: Kan ik overal zonder problemen komen? Laat ik mijn kinderen lekker buiten spelen? Fiets ik met plezier door mijn wijk? Hoe zou dit verbeterd kunnen worden? Natuurlijk kijkt een ieder het eerst naar zijn eigen leefomgeving. Voor ons is het dan een puzzel om de balans in al deze vraagstukken te vinden. Een balans in goed bereikbaar, veiligheid en prettig wonen/ondernemen. Het is bijna een waterbed: wanneer we hier drukken, gaat het aan de andere zijde omhoog! Je wilt het als gemeente voor iedereen goed doen en dat is geen gemakkelijke opgave. 

Neem als voorbeeld de vernieuwde Hogenkamp. Voor een aantal van u misschien een pijnlijk voorbeeld, maar ik noem het vanuit de metafoor waterbed. Deze weg wordt nu minder gebruikt, en dat was hoofdzakelijk het doel van deze aanleg (wat u ook van de hoge drempels vindt). Maar wat gebeurt er dan? De Hessenweg, de Vechtstraat, de Burg. Bijleveldsingel en de Dorpsweg krijgen meer verkeer te verwerken. Dat vinden de inwoners aan deze wegen niet fijn. Dus, om de metafoor waterbed nogmaals te gebruiken; je ‘drukt’ het verkeer aan de Hogenkamp weg en op andere straten gaat de intensiteit omhoog. 

Als gemeente moeten we daar, samen met u, een balans in zien te vinden. 

Sinds 11 juli zijn wij met u aan het praten over verkeer. Eerst door middel van een zeer succesvolle inloopavond, via de enquête op onze website en afgelopen donderdag via gesprekken op de parkeerplaats bij de Boni in de Keet van Samen Hattem. Het is nu aan ons en het begeleidende verkeersbureau om daar een rode draad uit te halen. Onze volgende stap in dit proces is het opstellen van een zogenoemd Ambitiedocument. Hiermee leggen we het fundament voor een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan. Met dit plan kunnen we dan de komende jaren alle aanpassingen doen die door u zijn aangevoerd en door de raad zijn uitgekozen om te realiseren.

Maar zoals gezegd gaan we eerst onze ambitie voor Hattem bepalen met de raad. Dit doen we op 11 september. We bespreken vragen zoals “Wat vindt u in het verkeer het belangrijkst? Goede doorstroming, kinderen met een gerust hart naar buiten laten gaan, auto wel of niet voor de winkeldeur of bijvoorbeeld meer nadruk op de fietser?” Met uw inbreng van de afgelopen maanden gaan we op zoek naar een balans. 

PS: U kunt de enquête invullen op http://www.hattem.nl/verkeer.
 
Bron: Gemeente Hattem (Wethouder Doret Tichelaar)