Motie VVD Hattem Ruimte in het Luchtruim Lelystad AirPort

Door nieuwe ontwikkelingen is het onderwerp Lelystad Airport volop in het nieuws. Dit heeft vooral te maken met wijziging van een deel van de uitvliegroute boven Gelderland. 

De wijzigingen zijn het gevolg van een tweede ontwerpronde van de uitvliegroutes die de Luchtverkeersleiding onlangs heeft doorgevoerd om aansluiting te krijgen op de internationale vliegcorridors (grote hoogte)

 

Deze wijziging is ook de rede geweest voor VVD Hattem, met steun van D66 en CDA, om het onderwerp Lelystad AirPort, met daaraan gekoppeld de motie: "Ruimte in het Luchtruim" en zo Lelystad AirPort, op de agenda voor aankomende raadsvergadering te zetten. 

Waarom niet eerder een zienswijze ingediend?

Het verschil met de vliegroutes zoals die in 2015 bekend zijn gemaakt zit vooral in de route ten zuiden van de kern Wezep (richting Apeldoorn/Arnhem/Ede). De loop van deze uitvliegroute en het feit dat deze route over een groot deel van Gelderland een vlieghoogte van 1800 meter kent, geeft nu onrust bij bewoners en bedrijven.

Voor de gemeenten Hattem wijkt het huidige ontwerp niet veel af van het plan uit 2015. Wel werd er, in de beoordeling van het plan uit 2015, vanuit gegaan dat de vliegtuigen op de uitvliegroute sneller een grotere hoogte zouden bereiken. Daarmee zou er minder geluidsoverlast optreden. Dit blijkt met een constante vlieghoogte van 1800 meter niet het geval.

Deze motie, hebben wij, zoals je verwacht van een goede buur, van onze VVD Zwolle collega's gekregen en is in de raad van Zwolle met algemene stemmen aanvaard.

Zoals een goede buur betaamt, zadel je je buren niet op met de problemen door alleen te pleiten om de route op te schuiven, nee, je kijkt naar de beste oplossing voor heel Gelderland en omliggende provincies. 

In samenspraak met de wethouder is de motie geactualiseerd met de laatste informatie en wordt gesteund door D66 en CDA. 

Wij hopen dat PVDA en CU deze motie zullen steunen.

Volgens onze factie gaat het hier tenslotte om een gezamenlijk belang!