Albert de Boer benoemd tot Commissielid VVD Hattem

Afgelopen maandag, 26 juni, werd Albert de Boer tijdens de raadsvergadering van de gemeente Hattem benoemd tot burgerlid van de raadscommissie.

Politieke Partijen mogen in het laatste jaar van een raadsperiode burgerleden voordragen als lid van de commissie, die zich bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen verkiesbaar stellen. Op die manier kunnen ze al meedraaien met het raadswerk.

Ter introductie werden aan Albert de Boer een aantal vragen gesteld:

 Hoe zijn je politieke ambities ontstaan? 

Als je de politiek een beetje gaat volgen, kom je erachter dat het toch niet zo saai is als je in eerste instantie denkt. Op een gegeven moment werd mij duidelijk dat elke democratie wordt gemaakt door mensen die willen meedenken. Ik dacht: “Het is nu aan mij om mensen te gaan boeien die niet dagelijks met politiek bezig zijn”. Om dat te realiseren moet ik niet alleen overtuigend zijn in het debat, maar ook in de dagelijkse gesprekken met mensen.

 

Er wordt in de politiek vaak gekozen voor sympathieke ingrepen die op de lange termijn niets toevoegen. Mij gaat het daarentegen om het nemen van de keuzes die noodzakelijk zijn. De inwoners van Hattem werken een deel van hun tijd voor de gemeenschap, maar die bijdrage moet wel in verhouding staan. De belastingen moeten volgens mij zo laag mogelijk blijven, zodat hardwerkend Hattem het verdiende geld zoveel mogelijk naar eigen inzicht kan besteden. 

 

Waarom heb je voor de VVD gekozen?

Van de politieke partijen komt de VVD qua standpunten het dichtste bij mij in de buurt. Het gaat o.a. om verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van mensen. De VVD streeft naar een kleine, slagvaardige overheid die garant staat voor een veilige en eerlijke samenleving, waar iedereen de ruimte krijg om zijn of haar ambities te realiseren. Vrijheid kan alleen bestaan als mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun acties. Verder moet de overheid ingrijpen als het maatschappelijk toelaatbare wordt overschreden, want een mens die zich zelf niet kan redden moet worden geholpen. Er zijn veel verschillende mensen, maar iedereen is gelijkwaardig.

 

Wat maakt Hattem bijzonder voor jou? 

De verantwoordelijkheid die mensen voor elkaar voelen. Als het nodig is, staan de mensen voor je klaar. Mocht er sprake zijn van ziekte dan verschijnt er hulp vanuit (on)verwachte hoek. Ons rijke verenigingsleven speelt in die sociale verbondenheid een belangrijke rol. Wij durven als Hattemers ergens voor de te knokken. Ook als gemaakte keuzes uit het verleden voor financiële onrust en onzekerheid zorgen. Wij blijven volhouden, zodat iedereen onbezorgd kan wonen, werken en leven in een historische plaats die wordt omringd door prachtige natuurgebieden.


En tot slot, wat doe je in je vrije tijd, wat zijn je hobby's?

In mijn vrije tijd besteed ik de nodige tijd aan mijn familie en vrienden. Verder ben ik actief bij de lokale voetbalvereniging.  

 

Fractie VVD Hattem