Leden VVD Hattem kiezen lijsttrekker

De leden van de VVD Hattem hebben op dinsdag 2 mei haar lijsttrekker gekozen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Voor de derde maal kozen zij Doret Tigchelaar. Het bestuur is zeer verheugd dat Doret wederom bereid is om de VVD-lijst in Hattem aan te voeren. 


Voorzitter Freek Monster: “Het gaat goed in onze stad Hattem. Er wordt flink gebouwd, toerisme groeit, de binnenstad bruist, maar tegelijkertijd zijn er ook zorgen. Zorgen over de financiën van onze gemeente en over het zelfstandig kunnen blijven functioneren van ons kleine stadje. Om hierop te kunnen sturen is een uitdaging en vraagt ervaring voor de volgende raadsperiode. Doret heeft de afgelopen 11 jaar deze politieke ervaring opgebouwd en zij heeft dat in de afgelopen bestuursperiode zeer goed laten zien.” 


In een reactie zegt Doret dat ze zeer dankbaar is dat de leden wederom het vertrouwen in haar hebben uitgesproken. Ze is zeer gemotiveerd om de liberale speerpunten van haar partij over het voetlicht te brengen. Doret Tigchelaar is sinds 2014 wethouder van de gemeente Hattem. Van 2006 tot 2014 was zij gemeenteraadslid. Van 2010 tot 2014 was zij fractievoorzitter. Haar wethouders-portefeuilles zijn Werk & Inkomen, Economie, Recreatie & Toerisme, Beheer Openbaar Groen en Burgerparticipatie. 


Op deze zelfde avond namen de wethouder en de fractievoorzitter Gina Guldenaar de leden mee in het op handen zijnde verkiezingsprogramma. Thema’s werden gedeeld en een paar werden uitgebreid besproken. Liberale speerpunten voor het komende programma worden wederom: ruimte voor initiatieven, iedereen moet mee kunnen doen, men moet zich veilig kunnen voelen, de gemeente moet dienstbaar zijn en last but not least, de gemeente moet zinnig en zuinig met haar inkomsten omgaan. De discussie gaf veel input voor de schrijvers van het verkiezingsprogramma. In september zal het in concept aan de leden voorgelegd worden, waarna het in oktober vastgesteld kan worden. 


De kandidatenlijst wordt einde van dit jaar door de leden vastgesteld.    
 
 
Voor meer informatie:
Doret Tigchelaar 06 31 99 09 22