Eén adviesraad biedt een bredere blik

Als portefeuillehouder Participatieraad kijk ik graag met u terug naar eén jaar functioneren van deze brede adviesraad. Voorheen hadden we een zeer goed werkende WMO-raad, maar door de drie decentralisaties (WMO, Jeugd en Participatiewet) is het hebben van één adviesraad voor iedere gemeente een noodzaak.   

Hoe is het jaar voor de leden van deze raad verlopen? Waar zijn zij tegenaan gelopen en waar kan verbetering op plaats vinden?

We kunnen vanuit de gemeente oprecht zeggen dat de Participatieraad zich in het eerste jaar ontwikkeld heeft tot een constructieve, positief kritische en energieke adviesraad. Vanuit de  P-raad zelf komen ook hoofdzakelijk positieve geluiden. Per thema zijn er werkgroepen. Deze werkgroepen bereiden adviezen voor, die daarna in de P-raad nogmaals uitgebreid worden besproken. Uit die vergadering komt dan een officieel eindadvies aan het College van B en W. Deze structuur bevalt ieder lid van de P-raad zeer goed. De stukkenstroom verloopt volgens de ambtelijke planning. Wel komt  uit de evaluatie naar voren dat het goed vormgeven van cliëntparticipatie nog uitleg en discussie behoeft. Goede afstemming van gemeente en Participatieraad blijft  hiervoor noodzakelijk.  Zowel de P-raad als de gemeente hebben er vertrouwen in dat dit het komende jaar door allerlei activiteiten  zeker gaat lukken.

In de eerste plaats willen zowel de gemeente als de P-raad in de toekomst nog laagdrempeliger en nog beter zichtbaar zijn in Hattem. Beiden gaan op bezoek en in gesprek met de inwoners op plaatsen waarvan men denkt dat daar een behoefte aan is. Denk daarbij aan Stichting Welzijn Hattem in de Marke, Zoethout Eigen Werk en  aan de Keet van Samen Hattem op verschillende locaties in Hattem.

In de tweede plaats is het onderscheid in verantwoordelijkheden, door enkele wijzigingen in de verordening, nog duidelijker gemaakt zodat daar geen misverstand meer over ontstaan.

Inmiddels zijn de gemeente en de P-raad al voorzichtig bezig om stapjes verder te zetten om zo nog bredere adviezen te kunnen geven: Door het hebben van één adviesraad is de blik al breder dan alleen naar de WMO.  Zo heeft de raad al een advies gegeven op de in de steigers staande sportnota, maar ook over bijvoorbeeld woonbeleid en de nieuwe omgevingswet willen we als College graag een advies ontvangen van de P-raad. Al deze beleidsstukken hebben namelijk gevolgen voor het sociaal domein en dan is het hebben van één adviesraad een grote plus voor de gemeente Hattem.

Al met al blijkt dat de Participatieraad zich door de gedane investeringen in tijd, energie, bezoeken, etc. in korte tijd onmisbaar in onze samenleving heeft gemaakt en dat is gewoonweg fantastisch om te zien!