Inwoners van Hattem de ruimte geven om hun leefomgeving in te richten zoals zij zelf willen!

De raad van Hattem is vorig jaar september gestart met een werkgroep Democratische vernieuwing.

Alle fracties waren hierin vertegenwoordigd. Voor onze fractie heb ik met veel plezier aan deze werkgroep deelgenomen.

Wat is nu eigenlijk Democratische vernieuwing? Met Democratische vernieuwing, zeggen we eigenlijk niets anders dan, geef de inwoner meer eigenaarschap over zijn of haar leefomgeving. Hierdoor krijgt men de ruimte om zijn of haar  leefomgeving in te richten zoals hij of zij dat prettig vinden. Voor mij als persoon en VVD-er uit het hart gegrepen.  

Maar, hoe pak je dat aan?  De inwoners geven eens in de vier jaar hun vertrouwen aan het hoogste orgaan in onze stad, de raad, Door hun stem uit te brengen geven zij aan hun volksvertegenwoordigers hun vertrouwen. Een hele verantwoordelijkheid, waar je soms op bepaalde moeilijke dossiers best wel wakker van kan liggen.  

Dit vertrouwen vertaalt zich wat mij betreft in, het wel of niet  tevreden zijn van onze inwoners met hun directe leefomgeving, met de raad, maar ook met college en ambtenaren die allen in grote mate deze leefomgeving voor hen bepalen. Maar hoe bepaal je nu die tevredenheid in een samenleving waar de inwoners steeds mondiger worden en sommige beslissing als onbegrijpelijk worden gezien.  

Zou het niet mooi zijn als de Hattemer eigenaar- en zeggenschap, dus vertrouwen, krijgt over zijn of haar leefomgeving en zo direct mee kan praten, maar ook beslist over onderwerpen die men direct raakt?

Zijn “wij” als politici in staat om dit vertrouwen ook aan onze inwoners te geven? En kunnen we door een “stapje” terug te doen, zo veranderingen en de initiatieven uit de Hattemse samenleving beter benutten of combineren om te komen tot een Hattem wat van ons allemaal is?  

Dit betekent dat je als raad een andere rol gaat innemen in de samenleving van Hattem.

Niet praten over, maar met de inwoners, een participatieve samenleving, oftewel,  inwoners worden betrokken bij  besluitvorming.  

Maar hoe bepaal je nu wanneer een onderwerp of initiatief geschikt is om participatief op te pakken?

Zijn er bijvoorbeeld onderwerpen en of initiatieven die zich niet lenen om gezamenlijk op te pakken?

 

Dit bepalen doen we aan de hand van een participatieladder.

                                                                         

De raad heeft vooraf de participatie code vastgesteld behorende bij deze ladder. Op basis van onderwerp of initiatief weet je als inwoner gelijk in welke mate je mee kan praten over het onderwerp of initiatief.

We weten als raad dat dit anders denken en doen, van nee…..tenzij, naar ja…..mits, niet van de een op de andere dag gerealiseerd zal zijn. Belangrijk is dat we het Samen doen. Inwoners, ondernemers, raad, college en ambtenaren. Geef elkaar het vertrouwen, de ruimte om gezamenlijk eigenaar te zijn.

Wie anders dan de inwoner en ondernemer weet beter wat goed is voor haar of zijn leefomgeving en voor Hattem!


Het voorstel komt binnenkort in de commissievergadering en zal dan, na goedkeuring in de raad, zo snel mogelijk uitgerold worden.

 

 

Gina Guldenaar fractievoorzitter VVD Hattem!


 [1]