ZEKER NEDERLAND, STEM 15 MAART VVD!

De VVD wil Nederland elke dag een stukje beter te maken. De basis mag dan wel weer op orde zijn, maar we zijn er nog lang niet. Er is nog veel te doen. Met de Tweede Kamer verkiezingen zet de VVD onder meer in op verdere economische groei en daarvoor kijken wij vanuit Hattem naar de Regio Zwolle:

De Regio Zwolle biedt veel. Ondernemers met durf, een sterke werkmentaliteit en een infrastructuur  waarin wordt geïnvesteerd. Maar bovenal biedt deze regio groei en met deze groeiende regio willen wij graag samenwerken. Door te blijven investeren in economie, investeren we namelijk ook  in werkgelegenheid. Het beïnvloeden van groei doet de regio ook zeker zelf. Door bijvoorbeeld open te staan voor innovatie, door kansen te benutten in de kansrijke sectoren, door in te zetten op meer export, door internationalisering hoog op de agenda te zetten en door het aanboren van nieuwe markten en het binnen halen van bedrijven van buiten de regio creëren we groei. Wanneer we daarnaast zorgen dat de leefomgeving voor de jeugd aansluit bij hun wensen houden we de kennis en kunde in onze regio. 

Hoe kan dan Den Haag hieraan meewerken?:

Den Haag moet doorgaan met beleid dat de ondernemer helpt. Een welwillende overheid die de wens van de ondernemer centraal zet, die knelpunten snel oplost en de voorwaarden schept om die groei mogelijk te maken. 

1. KNELPUNTEN WEGNEMEN Ondernemers moeten ruim baan krijgen om te ondernemen en te innoveren. Den Haag moet daar een bijdrage aan leveren door kritisch te kijken waar wetgeving ondernemers onnodig in de weg zit en waar regels leiden tot een beperking van de concurrentiekracht. Zo moet bijvoorbeeld de Wet werk en zekerheid (Wwz) terug naar de tekentafel. Op deze manier investeren we in een regio die aantrekkelijk is voor starters, familiebedrijven en multinationals die hier hun bedrijf hebben of zich willen vestigen.

2. BEREIKBAARHEID De investeringen in de N50, N35 en N340 komen tegemoet aan het grote belang van de ontsluiting van onze sterke regio en zijn een goede eerste stap, maar wij blijven aandacht vragen voor de A28.

3. ONDERWIJS EN ONDERNEMERS Onderwijs sluit onvoldoende aan op de behoefte van het bedrijfsleven. De inhoud van beroepsopleidingen moet meer vastgesteld worden in samenspraak met de ondernemers uit onze regio.

Stem 15 maart VVD, en maak samen met ons, Nederland, dus ook Hattem, een stukje beter!

Fractie VVD Hattem!