Kwaliteit Wmo en jeugdhulp in Hattem 'bovengemiddeld'

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor veel meer zorgtaken, zoals alle jeugdzorg, Wmo en participatie. Zorg die nodig is zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en hulp om zoveel mogelijk mensen een betaalde baan te geven. Vroeg of laat krijgt vrijwel iedereen daar mee te maken.

Ik kan me het moment nog goed herinneren “De boodschap” begin 2014 vanuit Den Haag, dat de gemeenten per 1 januari 2015 zelf verantwoordelijk worden voor de zorg en daar aan gekoppelde gelden. De drie decentralisatie. Voor de gemeente Hattem en ons als raad was dat een moment waarop lichtelijk de “paniek”uitbrak. Immers niet alleen de zorg en gelden, maar meer de “grote” verantwoordelijkheid die je als gemeente krijgt over toch een kwetsbare groep Hattemers.

Voor de gehele raad was vrijwel gelijk duidelijk dat dit een gezamenlijke verantwoordelijk betrof, die gezien de snelheid waarop de transitie zou plaats vinden, een nauwe samenwerking met elkaar en de ambtenaren betrof. Dit vroeg niet alleen om een zorgvuldig proces, korte lijnen, veel overleggen in werkgroepen, maar het belangrijkste, één zonder politieke kleur!

1 januari 2015 voelde dan ook voor mij als een bigbang, een moment om even stil te staan of wij als gemeente Hattem wel aan alles hadden gedacht. Er was zelfs extra inzet geregeld bij de gemeente Hattem voor directe hulpvragen.

We zijn nu 2 jaar verder en in tegenstelling tot sommige andere gemeenten, blijk uit onderzoek naar de ervaringen van cliënten van de Wmo en jeugdhulp dat de kwaliteit van Wmo en jeugdhulp voor de  gemeente Hattem bovengemiddeld is.

Uit het onderzoek kwam  ook naar voren, dat veel inwoners onze voorzieningen weten te vinden. De kwaliteit van de ondersteuning vinden ze ook goed en passend bij hun hulpvraag. Onze fractie ziet daar nog wel een verbetering in, zo zien we het dat zorg in een adem wordt genoemd met de gemeente Hattem. Dit levert nog wel eens bij onze inwoners de nodige verwarring op, waardoor zij met hun hulpvraag niet precies weten bij welk ‘loket” ze moeten zijn. Wij pleiten er daarom voor; zet alle zorgaanbieders bij elkaar, op een goed bereikbaar centraal punt en maak er een “gezondheidscentrum Hattem” van!

De resultaten zijn mooi en iets om trots op te zijn, dit geeft weer dat we goed op weg zijn. Belangrijk nu is om door te ontwikkelen, immers we moeten van transitie naar transformatie. Zorgen voor nog meer samenhang en verbinding op verschillende beleidsvelden, integraal werken, met als uitgangspunt voor onze kwetsbare groep Hattemers;  één gezin, één plan, één regisseur!

Gina Guldenaar, portefeuillehouder namens VVD Hattem Sociale Zaken