Richard Meulman

Hoe zijn je politieke ambities ontstaan?

De politieke ambities waren latent aanwezig, maar soms kan door een kleine verandering of het ergens op attenderen iets los maken bij mensen om juist actief te worden. Dit was bij mij wel het geval en ben ik door deelname aan de informatie-training van Prodemus toch betrokken geraakt bij de politiek. 

Waarom heb je voor de VVD gekozen?

De keuze voor de VVD was eigenlijk al voor mijn 18é jaar al gemaakt. Ik geloof in een kleine overheid die krachtig is, maar ook niet te bemoeizuchtig, maar dan ook wel weer oog heeft voor diegene die structureel of tijdelijk even niet mee kan komen. Ik ben voor een overheid die het goede voorbeeld geeft aan de maatschappij. Ik ben voor de VVD juist om de betekenis van de afkorting, Vrijheid, vrede en democratie als algemeen uitgangspunt voor het handelen van de politiek, (niet om bobo's overeind te houden en te pamperen).

Wat maakt Hattem bijzonder voor jou?

Wat voor mij zo bijzonder maakt is toch wel z'n ligging aan de IJssel gekoppeld aan de rijke historie van de stad. Hiernaast is de schaal waarop in Hattem alles gebeurt precies van het juiste formaat, niet grootstedelijk of juist te dorps.

En tot slot, wat doe je in je vrije tijd, wat zijn je hobby’s

In mijn vrije tijd probeer ik tijd vrij te maken om te lezen en mijn bestuursfunctie van de HAVO (winkeliersvereniging) invulling te geven. Ook doe ik momenteel een cursus chinees (mandarijn) 1.3 miljard mensen spreken deze taal en ook op scholen wordt dit steeds vaker onderwezen, een taal van (en voor) de toekomst.