Albert de Boer

Hoe zijn je politieke ambities ontstaan?

 Als je de politiek een beetje gaat volgen, kom je erachter dat het toch niet zo saai is als je in eerste instantie denkt. Op een gegeven moment werd mij duidelijk dat elke democratie wordt gemaakt door mensen die willen meedenken. Ik dacht: “Het is nu aan mij om mensen te gaan boeien die niet dagelijks met politiek bezig zijn”. Om dat te realiseren moet ik niet alleen overtuigend zijn in het debat, maar ook in de dagelijkse gesprekken met mensen.

Waarom heb je voor de VVD gekozen?

Van de politieke partijen komt de VVD qua standpunten het dichtste bij mij in de buurt. Het gaat o.a. om verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van mensen. De VVD streeft naar een kleine, slagvaardige overheid die garant staat voor een veilige en eerlijke samenleving, waar iedereen de ruimte krijg om zijn of haar ambities te realiseren.

Wat maakt Hattem bijzonder voor jou?

De verantwoordelijkheid die mensen voor elkaar voelen. Als het nodig is, staan de mensen voor je klaar. Mocht er sprake zijn van ziekte dan verschijnt er hulp vanuit (on)verwachte hoek. Ons verenigingsleven speelt een belangrijke rol. Wij durven als Hattemers ergens voor de te knokken. Ook als gemaakte keuzes uit het verleden voor financiële onrust en onzekerheid zorgen.

En tot slot, wat doe je in je vrije tijd, wat zijn je hobby’s

In mijn vrije tijd besteed ik de nodige tijd aan mijn familie en vrienden. Verder ben ik actief bij de lokale voetbalvereniging.