Freek Monster

Tijdens de Algemene ledenvergadering van 6 januari jl. is Freek Monster benoemd tot voorzitter van de VVD Hattem. De VVD is zeer blij dat Freek Monster deze rol op zich wil nemen en kijkt uit naar de samenwerking. De kersverse voorzitter licht toe dat hij al sinds zijn jeugd betrokken is bij de VVD, als kind stond hij al te flyeren. Binnen de VVD in Hattem heeft Freek Monster zich al langere tijd op de achtergrond ingezet in een adviserende rol bij diverse politieke onderwerpen. Tijdens de verkiezingscampagne voor de recente gemeenteraadsverkiezingen was hij enthousiast deelnemer bij diverse activiteiten.