• Kwaliteit Wmo en jeugdhulp in Hattem 'bovengemiddeld'

  24 februari − Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor veel meer zorgtaken, zoals alle jeugdzorg, Wmo en participatie. Zorg die nodig is zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en hulp om zoveel mogelijk mensen een betaalde baan te geven. Vroeg of laat krijgt vrijwel iedereen daar mee te maken. Lees verder

 • VVD Hattem maakt keuzes en laat Regio Noord Veluwe los

  23 februari − Afgelopen maandag 13 februari is in een gezamenlijke Commissie het raadsvoorstel: eindadvies RNV 3.0 voorgelegd. De VVD stelt vast, aan de hand van het rapport van de dhr. G.J. Jansen, dat eerder pogingen om te komen tot een daadkrachtig RNV niet mogelijk is gebleken. De conclusies van dhr. Jansen zijn even kritisch als helder Lees verder

 • Jeugdraad, Party & Politics

  20 februari − Vrijdagavond 24 februari, van 19:00 tot 20:30, in Banka aan het Marktplein. Thema: Party & Politics Eerste jongerendebat Hattem Over minder dan een maand is het zover: stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Voor jongeren hebben de politieke besluiten de grootste impact, zij zullen er immers het langste mee te maken hebben Lees verder

 • Hattem: Een uniek historisch centrum

  16 februari − Hattem heeft een uniek historisch centrum en dat is iets om trots op te zijn. Hattemers voelen zich er verbonden mee en het maakt dat het hier prettig wonen is.  Aantrekkelijke centra trekken bezoekers en die leiden weer tot bestedingen en banen. Dat maakt het belang van het centrum voor Hattem groot. Er moest wel wat gebeuren om de binnenstad ook in de toekomst duurzaam en aantrekkelijk te houden. De ambitie voor de binnenstad van Hattem begon niet vanachter Lees verder

 • Inwoners van Hattem de ruimte geven

  16 februari − Inwoners van Hattem de ruimte geven Lees verder

 • IEDEREEN WIL ERBIJ HOREN

  11 februari − Dat is het basisverlangen van de mens. Erbij horen. Echter, mensen die in armoede leven, hebben soms het gevoel er niet bij te horen en daarom betrek ik u via deze column graag bij armoedebestrijding. De gevolgen van het leven in armoede zijn sowieso erg groot. Denk bijvoorbeeld aan: stress, ziekte, relatiebreuken, opvoedingsproblemen, toename eenzaamheid, sociaal isolement, geen vrijheid om eigen keuzes te maken, sociale uitsluiting. Met dat laatste bedoelen we dat er voor hen veel drempels Lees verder

 • Daag de gemeente uit !

  © Doret

  30 januari − De gemeente Hattem daagt haar inwoners graag uit! Door het zogenoemde Right to Challenge te introduceren, geeft zij inwoners eigenaarschap en zeggenschap. Om hen op die manier de kans te bieden om lokale voorzieningen en/of gemeentelijke taken zelf ter hand te nemen. Is dat niet prachtig? Misschien heeft u hier al lang over gedroomd, nu kunt u daadwerkelijk iets doen! Waarom doet de gemeente dit? In de eerste plaats Lees verder

 • VOORLEZEN HELPT!

  16 januari − Voorlezen helpt? Ik hoor u denken….waarmee helpt voorlezen? Met de aanpak van een groot probleem in Nederland en dat is laaggeletterdheid. 2,5 miljoen mensen in Nederland heeft een probleem met lezen, schrijven en/of rekenen. Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven, beïnvloed de zelfredzaamheid van mensen. Laaggeletterden hebben een slechtere Lees verder

 • Speech Mark Rutte op congres november 2016

  21 november − Bekijk deze video op YouTube: Speech Mark Rutte op congres november 2016 Lees verder

 • Kersverse VVD fractievoorzitter Guldenaar wil dat Hattem keuzes durft te maken!

  10 november − “Financieel sterk door….? Keuzes maken!” Zo luidde de titel van het betoog van de VVD fractie voor de gemeente-begrotingsvergadering van Hattem. Hattem is een prachtige stad om in te wonen. Qua voorzieningen niveau heeft Hattem het goed voor elkaar. Echter, de prijs die aan het in stand houden van die voorzieningen hangt, drukt erg zwaar op de gemeentebegroting. De VVD complimenteerde het College met hun inzet en vindingrijkheid om de begroting sluitend te krijgen. Lees verder

 • HATTEM, Financieel Sterk door……..? Keuzes te maken!

  08 november − Hattem, wat een prachtige gemeente om in te wonen. We zijn rijk met een historische binnenstad, onze natuurlijke ligging op de Veluwe en aan de IJssel, onze voorzieningen die we op een hoog peil hebben staan, en onze identiteit die geborgen is in de wil om samen te werken . Wat ons als inwoners en raad minder goed afgaat is keuzes maken! Met dit College zijn we nu ruim 2 en een half jaar op weg. In een relatief kort tijdbestek is er al veel bereikt. Lees verder

 • Lily Ruijs-Boersma nieuw raadslid VVD Hattem

  04 oktober − De raadszetel die in Hattem voor de VVD is vrij gekomen als gevolg van het vertrek van De VVD is verheugd dat een ervaren raadslid zijn plaats wil innemen. Lily Ruijs was al eerder raadslid in de vorige raadsperiode (1998-2006) en actief als bestuurslid betrokken bij de VVD. Daarmee heeft de VVD Hattem de fractie weer op volle sterkte! Lees verder

 • Wisseling van de wacht bij VVD Hattem

  29 september − Wisseling van de wacht bij VVD Hattem Gina Guldenaar wordt per direct fractievoorzitter van de VVD Hattem. Zij volgt Rein van der Sleen op, die de laatste maanden door interne spanningen het draagvlak zag afbrokkelen. Hij besloot het voorzitterschap over te dragen aan Gina Guldenaar. Het bestuur van VVD Hattem vindt dit zeer betreurenswaardig, maar begrijpt de beslissing van Van der Sleen wel. Lees verder

 • VVD schenkt verse koffie en thee en gaat in gesprek met de inwoners op de langste dag op 18 juni.

  07 juni − Al een aantal jaren gaat de VVD Hattem de straat op om in gesprek met de inwoners van Hattem te gaan. Lees verder

 • VVD schenkt boom aan gemeente Hattem

  03 april − HATTEM – De VVD Hattem heeft donderdag een boom geplant aan de Nieuweweg. Jart Sluiter, Freek Monster, Lily Ruijs en Han van Riel plantten de boom. “Eerst wilden we 1 van de bomen aanbieden aan de gemeente Hattem die rond de kerk geplant zijn. Maar de Vereniging Landschap en Milieu heeft al deze bomen aangeboden aan de gemeente en aangezien we het geld toch ingezameld hadden, hebben we de gemeente gevraagd waar we de boom dan zouden kunnen planten en de gemeente vond dit een uitstekende plek. Lees verder

 • Algemene beschouwingen VVD begrotingsbehandeling 3 nov. 2015

  03 november − Laat ik beginnen met een groot compliment aan college en organisatie. Wat zo’n half jaar geleden als begrotingsresultaat voor de komende vier jaar werd verondersteld – een totaaltekort over de jaren 2016 tot en met 2019 van ruim € 2,5 miljoen -, is omgebogen naar een positief resultaat van ruim 9 ton. Een stap in de goede richting van pakweg 3,5 miljoen. Waarlijk een prestatie van formaat. Maar voor de VVD zit er toch een rafelrandje aan. Een extra OZB-verhoging van 5 pct. (bovenop de trendmatige verhoging van 1 pct.) voor volgend jaar, 2016. Om het verwachte begrotingstekort voor 2016 van € 676.000,- om te buigen naar een plus van € 36.5000,-. Lees verder

 • Jongerenraad Hattem op bezoek in Den Haag

  26 oktober − Donderdag 22 oktober bracht de Jongerenraad Hattem een bezoek aan het politieke hart van Nederland. Op het programma stond onder meer een rondleiding door de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Tien Hattemse jongeren gingen mee op deze eerste excursie van de Jongerenraad. Voorzitter Robert Klaassen kijkt terug op een geslaagde dag. “Het is mooi jongeren zo wat van het politieke proces te laten zien.” Lees verder

 • VVD-fractievoorzitter Monique Zuidwijk legt haar werkzaamheden neer binnen de gemeenteraad van Hattem om mogelijke dubbele petten te voorkomen.

  26 augustus − Monique Zuidwijk stopt als fractievoorzitter en raadslid voor de VVD in Hattem. Haar bedrijf, BurenService, bevindt zich in een doorstartfase waarin wordt gewerkt aan samenwerking met andere partijen in de regio. Deze ontwikkeling kan er toe leiden dat zij met dubbele petten op komt te zitten. Lees verder

 • Betoog VVD Hattem tijdens de behandeling van de kadernota 2016

  26 juli − Het is vandaag 2 weken geleden dat de raad de kadernota terug heeft gegeven aan het college. Vanavond bespreken we daarom de kadernota 2016 2.0. Hierin staat wat de VVD fractie betreft helder beschreven tegen welke dilemma’s we aanlopen: de zorgwekkende ontwikkeling van de gemeentelijke financiën, de uitvoering van het gedachtegoed uit het coalitieakkoord en tot slot de inzet van capaciteit en energie van de gemeentelijke organisatie. Lees verder

 • Bijna zomer…..

  29 juni − Nog een paar vergaderingen en het zomerreces begint. Voordat het zover is, blik ik kort terug op een aantal dossiers die de Hattemse gemeenteraad de afgelopen periode heeft behandeld. Zeer terecht zijn er veel vergaderingen besteed aan het zwembad, dat de Hattemse gemeenschap jaarlijks zo’n € 600.000,- kost; een heel bedrag. Dat dossier heeft onze fractie een hoop hoofdbrekers gekost. Moeten we het bad sluiten? Moeten we ermee verder, en zo ja: hoe dan? Hoe kunnen we de kosten beperken en in de hand houden? We hebben het daarover veel met elkaar gehad, er met onze leden over gesproken en (ervarings)deskundigen geraadpleegd. Dat maakte dat wij het uiteindelijke voorstel waarmee het college kwam, onvoldoende vonden. De onderbouwing om, aldus het voorstel, door te gaan met het huidige exploitatiemodel vonden wij te beperkt, het kansrijke model (met inzet van vrijwilligers) was niet onderzocht en er werd uitgegaan van een fusie met MFC de Marke. De mogelijkheid dat er werd uitgegaan van een externe directeur –te leveren door het onderzoeksbureau Drijver en Partners dat ook de toekomst van het bad tegen het licht hield- vonden wij ongewenst. De VVD-fractie vindt dat het zwembad een verantwoordelijkheid van ons allemaal is. Lees verder